Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
11. avgusta, 2016

Kapitalski dobiček v primeru naknadnih vplačil se ne ugotavlja

FURS je 11.8.2016 dopolnil publikacijo Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala z dvema vprašanjema, ki se nanašata na pravilno obravnavo naknadnih vplačil kapitala, torej podvrste kapitalskih rezerv. naknadna vplačila družbenikov v d.o.o. so urejena s 491. členom ZGD-1.
Družbeniki, če je tako določeno z družbeno pogodbo, lahko po ustanovitvi družbe vplačajo naknadna vplačila, ki so vrsta kapitalskih rezerv in ne povečujejo osnovnega kapitala, družbeniki z njimi ne pridobijo novih poslovnih deležev. Zato se tudi ne vštevajo v nabavno vrednost pridobljenega kapitala, istočasno pa se njihovo izplačilo (vračilo) fizični osebi ne šteje za obdavčljivo odsvojitev kapitala. Pod pogoji iz 495. člena ZGD-1 se namreč naknadna plačila lahko družbeniku vrnejo, če niso namenjena kritju osnovnega kapitala ob izgubi. Vračilo se ne sme opraviti prej kot tri mesece od dne, ko je bil sklep o vračilu objavljen na predpisan način (na portalu Ajpes).