Različne okoliščine prisilijo lastnike podjetij, da začnejo razmišljajo tudi o zaprtju podjetja. Ob taki odločitvi je pomembno, da so seznanjeni z vsemi postopki in posledicami, ki jih likvidacija družbe prinaša. Predvsem vezano na odgovornost družbenikov.

Da bi lažje sprejeli odločitev katera vrsta postopka je najbolj primerna za vašo družbo, vam v nadaljevanju predstavljamo razlike in posebnosti likvidacije po rednem in skrajšanem postopku.

1. Postopek redne likvidacije

Bistvena prednost likvidacije po skrajšanem postopku je dejstvo, da po izbrisu družbe, družbeniki niso več odgovorni za morebitne ostale obveznosti družbe. Tako načeloma odpade osebna odgovornost družbenikov za morebitno neporavnane terjatve.

Postopek redne likvidacije se začne s sprejetjem sklepa družbenikov o prenehanju družbe, kateremu sledi vpis začetka likvidacijskega postopka v register. Postopek redne likvidacije v večini primerov traja od 6 do 9 mesecev.

Likvidacijo družbe vodi t.i. likvidacijski upravitelj, ki nadomesti prejšnje poslovodstvo. Likvidacijski upravitelj ima vsa enaka pooblastila za zastopanje in vodenje družbe v likvidaciji kot poslovodstvo družbe, razen če s sklepom o likvidaciji ni določeno drugače. Za likvidacijskega upravitelja se lahko določi tudi pravna oseba.

Če razmišljate o zunanjem likvidacijskem upravitelju je UNIJA CONSULTING d.o.o. pravi naslov za vas. Naša ekipa izkušenih finančnih, pravnih in davčnih strokovnjakov vas vodi od začetka likvidacijskega postopka, opravlja izterjavo, poplačilo upnikov, odprodajo premoženja in izpelje postopke za dokončanje in izbris družbe.

Po izvedbi vseh potrebnih aktivnosti in poplačilu upnikov družbe likvidacijski upravitelj pripravi poročilo o poteku likvidacijskega postopka in predlaga razdelitev likvidacijske mase med družbenike družbe. Na podlagi predloga za izbris iz registra družba preneha. Družbeniki pa se lahko odločijo tudi za prekinitev likvidacije in nadaljevanje poslovanja.

2. Prenehanje družbe po skrajšanem postopku

Družba lahko preneha tudi po skrajšanem postopku brez likvidacije, če vsi družbeniki predlagajo registrskemu organu izbris družbe iz registra brez likvidacije in predlogu priložijo sklep o prenehanju po skrajšanem postopku ter notarsko overjeno izjavo vseh družbenikov, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Čeprav postopek traja krajši čas, običajno od 2 do 6 mesecev, družbeniki še 2 leti ostajajo odgovorni za morebitne obveznosti družbe.

Vsako podjetje lahko kadarkoli sprejme odločitev, da bo prenehalo z opravljanjem svoje dejavnosti. Postopek za zapiranje podjetja (likvidacija) pa se razlikuje glede na njihovo pravno-organizacijsko obliko poslovanja. Zaprtje podjetja ima tudi pomembne davčne učinke za družbenika. Hkrati pa je potrebno postopek zaprtja podjetja izvesti skrbno in skladno z Zakonom o gospodarskih družbah.

Priporočamo vam, da se pred vašo odločitvijo o likvidaciji oziroma zaprtju podjetja obrnete na našo ekipo strokovnjakov Unija Consulting, ki vam bo z nasveti pomagala najti pravo rešitev za vaše podjetje.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.