Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
26. februarja, 2016

Kako s.p. normiranec odda davčni obračun

Navodila za oddajo davčnega obračuna za s.p. normirance

Davčni obračun je letos prvič dovoljeno oddati izključno elektronsko preko sistema eDavki. Obračun pripravimo v Silvester Fineus (kjer se pripravi datoteka za izvoz v eDavke). V tem programu je obrazec le oblikovno (vrsta pisave, barve..) drugačen, po vsebini pa identičen TEMURok za oddajo obračuna za leto 2016 je 31.3.2016 do polnoči, priporočamo seveda vsaj nekaj ur prej, da nam je v zadnjih minutah ne zagode računalniška tehnologija.

Davčni obračun pripravimo torej s Silvester Fineus, kjer se večina polj iz obrazca izračuna sama. Prav zato spodaj navajamo zgolj polja, kjer je potrebno paziti ali moramo podatke pripraviti oziroma vnesti sami.

Navodilo za izpolnjevanje za popoldanske s.p., ki so normiranci in so dejavnost odprli pred 1.1.2015

Navodilo velja za večino zavezancev brez posebnih dogodkov (npr. prenosov dejavnosti, sprememb računovodskih usmeritev). Obračun izpolnjujete za obdobje  od 01.01.2015 do 31.12.2015 v Silvester Fineus:

 • pri sklopu I. NAČIN UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE označite polje:  N – Normirani: na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
 • pri sklopu II. OSNOVNI PODATKI O ZAVEZANCU:

– izpolnite svoje osebne podatke,

– pri sistemu vodenja knjig označite polje: evidence (razen če vodite enostavno ali dvostavno knjigovodstvo)

– pri vrsti zavarovanja (vsaj večina zavarovancev) označite polje:  iz delovnega razmerja

 • pri sklopu III. UVELJAVLJANJE UGODNOSTI PO ZDoh-2 vsa polja pustite prazna, razen če imate urejen posebni status (novinarji, s področja kulture ali športa).
 • pri sklopu IV. PODATKI O VRSTI OBRAČUNA izberite  polje: 1-Redni letni obračun
 • sklop V. ne izpolnjujete, saj ni namenjen normirancem
 • pri sklopu VI. IZRAČUN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (NORMIRANI):

– v polje 1 vpišete podatek o prihodkih iz svoje excel ali druge evidence, ki je vsota:

– izdanih računov za prodaje blaga in opravljene storitve, opravljene za obdobje 1.1.2015-31.12.2015 (datum izdaje računa ni pomemben),

– prejetih obresti na poslovnem računu,

– morebitnih drugih prihodkov (npr. prejetih subvencij, pozitivnih tečajnih razlik). Če se izdajajo računi v drugi valuti kot je evro, se vpiše protivrednost izdanega računa oz. protivrednost plačila, če je to zaradi spremembe tečaja višje),

– polja 4, 8, 9, 13, 16, 20 in 23 se izpolnijo avtomatično sama,

– v polje 25 vpišete za leto 2015 obračunano akontacijo dohodnine (ne prispevkov!), torej podatek iz lanskoletnega davčnega obračuna iz polja 29. Toliko bi za 2015 tudi morali plačati akontacij dohodnine, kar lahko preverite: ugotovite seštevek zneskov, ki ste jih mesečno plačevali 10. v mesecu za pretekli mesec, dodati je treba tudi plačilo 10.1.2016, ker se nanaša na december ter hkrati ne upoštevati plačila 10.1.2015 za december 2014.

– nato program sam izpolni ali polje 26 ali polje 27, torej koliko dohodnine za leto 2015 je potrebno doplačati ali jo prejmemo vrnjeno,.

– tudi polja 28, 29, 30 in 31 se izpolnijo samodejno.

 

Pomembno!

V polju 30 se izpiše nova mesečna akontacija, ki jo je treba plačevati v letu 2016; spet vsakokrat 10. v mesecu za pretekli mesec, npr. 10.4.2016 za marec, pri čemer tem pa je potrebno prvič (praviloma 10.4.2016) plačati tudi razliko premalo že plačanih akontacij 10.3. in 10.2.

Polje 31 se izpiše tistim zavezancem, ki morajo plačevati nove akontacije četrtletno (10.4.2016, 10.7.2016, 10.10.2016 in 10.1.2017).

 •  pri sklopu VII. SPREMEMBA NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE V NASLEDNJEM OBRAČUNU ne označite ničesar, če boste še naprej ostali normiranci, prav tako ne izpolnjujete prilog pod VIII.

 

Pravila za plačevanje so torej:

 • znesek iz polja 26 je treba doplačati v roku 30 dni od dneva oddaje davčnega obračuna v eDavkih,
 • 10.4.2016 prvič plačate akontacijo dohodnine po novem (polje 30 oz. 31) in tako nadaljujete vse leto,
 • 10.4.2016 doplačate tudi razliko za dve premalo plačani akontaciji (za februar in marec 2016, torej razlika x 2).
 • če ste med letom plačali previsoko akontacijo (izpolni se polje 27), bo za vračilo poskrbe FURS sam.

 

Pozor!

– Vsa doslej zapisana navodila veljajo le za tiste, ki boste davčne obračune oddajali po 10.3.2016. Kdor bo obračun oddal pred tem datumom, mora namreč novo akontacijo upoštevati že 10.3.2016.

– Po izpolnitvi obrazcev v Silvester Fineus je potrebno obračun še oddati v eDavkih. Torej kliknite na »preveri«, če je bilo preverjanje uspešno, sledi še klik na »priprava za Furs«. Tako se bodo podatki iz Finesa prenesli v eDavke, torej na Furs (izberete bodisi neposredno povezavo bodisi na pripravo datoteke, ki jo potem uvozite v eDavkih). Za uvoz v eDavki poiščite opcijo oddaja novega dokumenta DDD-DDD.

 

Navodilo za izpolnjevanje za redne s.p., ki so normiranci

Zanje velja vse enako kot zapisano za popoldanske s.p., razen:

– zavihek Obrazec II, vrsta zavarovanja ni drugo, temveč »iz naslova opravljanja dejavnosti«, tukaj je potrebno tudi vpisati obračunane prispevke (seštejete mesečne obrazce PODO-OPSVZ za obdobje januar-december 2015, poiščete jih torej v eDavkih in sešteje zneske iz polja 500),

– v polju 1 upoštevate tudi eventualne subvencije iz naslova oprostitve plačila prispevkov, vendar jih potem tudi vključite v polje 2.6., tako da ne bodo vplivali na obdavčitev.

 

Posebnosti za s.p., ki so dejavnost odprli po 1.1.2015

Obračun se izpolni za obdobje od dneva odprtja s.p. pa  do 31.12.2015. Način izpolnjevanja je enak kot smo ga navedli zgoraj, razlika je le v izračunu polja 28. Pred izdelavo obračuna toplo priporočamo kontrolo obračunane dohodnine in vaših plačil – torej vpogled v eKartice na eDavkih, ta podatek je potrebno vnesti v polje 25 in ga ne moremo prepisati iz lanskoletne napovedi. Posebnost polja 28 je v tem, da se bo izračunalo tako, da se bo vaše nekajmesečno poslovanje preračunalo na raven 12 mesecev, tu se ugotovi, kakšna bi bila osnova, če bi poslovali celo leto. Če je bil na primer datum vpisa v poslovni register 15.5.2015, se znesek iz polja 16 deli z 8 meseci poslovanja in pomnoži z 12. Sicer pa brez skrbi – program to zaporedno izračuna sam!

 

Pripravila: Kristinka Vukovič