Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
27. januarja, 2017

Kako bomo plačali akontacijo davka 10.2.?

Februarja in marca pazimo pri plačilu akontacije za DDPO

Do 10.2.2017 zapade akontacija za plačila davka od dohodkov pravnih oseb za januar 2017. Glede na to, da smo do 10.1. plačevali akontacije za leto 2016, ko je veljala še stara stopnja 17%, ne pozabimo, da se je davčna stopnja z letom 2017 dvignila na 19 % in bi zato bilo potrebno preračunati znesek akontacije na novo raven. 4. odstavek 371. člena ZDavP-2 namreč določa takole: Akontacija davka je enaka znesku davka, ki se izračuna od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje.

Ne glede na to, da je prav zaradi dilem, kako uporabljati davčno stopnjo v primeru njene spremembe že v preteklosti, se spremenil zakon o davčnem postopku (novela ZDavP-2A) in je bilo izdano tudi pojasnilo takrat še davčne uprave št. 007-10/2009-1 , kako ravnamo v primeru sprememb stopenj, FURS telefonsko pojasnjuje, da naj zavezanci akontacijo za januar 2017 in februar 2017 plačajo še po starem – torej po stopnji 17 % oz. enako kot so plačali januarja za december 2016.

Če bo finančna uprava izdala nova ali drugačna pisna pojasnila ali objavila kakršnokoli uradno informacijo o tem, kako plačati akontacije v tem prehodnem obdobju, vas bomo o tem nemudoma obvestili.