Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
13. marca, 2020

Kaj predvideva predlog Interventnega zakona za ohranitev delovnih mest?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, s katerim želi ministrstvo zagotoviti ukrepe za varstvo delavcev in delodajalcev. Interventni zakon je pripravljen za sprejem po nujnem postopku v Državnem zboru.

Zakon predvideva ukrepe v dveh primerih:

  • ko delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja ne bo mogel zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem in jih bo zato napotil na začasno čakanje na delo. V tem času bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80 % osnove za nadomestilo plače. Breme delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo bo v višini 60 % nosil delodajalec, preostalih 40 % pa država. Navedeni ukrep lahko traja največ tri mesece.
  • ko delavec zaradi karantene odrejene z odločbo ministra za zdravje ne bo mogel opravljati dela. Tudi v tem primeru bo upravičen do nadomestila v višini 80% osnove za nadomestilo plače. Breme nadomestila za čas odrejene karantene bo v celoti nosila država.

Kakšne pogoje bodo morali izpolnjevati delodajalci za uveljavljanje delnega povračila nadomestila?

  • predložiti bodo morali opis poslovnega položaja,
  • na podlagi opisa poslovnega položaja bodo morali izkazati, da zaradi poslovnih razlogov začasno ne morejo zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenih delavcev, in se odločiti o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo ter
  • predložiti bodo morali pisno izjavo, s katero se zavežejo k ohranitvi delovnih mest delavcev na začasnem čakanju na delu najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.

Delnega povračila pa ne bodo mogli uveljavljati tisti delodajalci, ki so davčni dolžniki, neplačniki plač in prispevkov za socialno varnost, kršitelji delovnopravne zakonodaje ali tisti, nad katerim je bil uveden postopek insolventnosti.

O potrditvi zakona vas bomo pravočasno obvestili.