Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
22. aprila, 2020

Kaj predvideva novi predlog Interventnega zakona za zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu?

V sklopu ukrepov za omilitev posledic COVID-19 je bil objavljen nov predlog zakona, katerega namen je zagotoviti potrebno likvidnost slovenskemu gospodarstvu in s tem preprečiti hujšo gospodarsko škodo, in sicer z bančnimi krediti, ki bodo zavarovani s poroštvom Republike Slovenije. Kvota poroštva, izdanega po tem zakonu znaša 2 milijardi EUR.

Pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati, da Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost, so:

  1. pogodbe so sklenjene po 12. marcu 2020 in najkasneje do 31. decembra 2020,
  2. ročnost kredita ne presega petih let,
  3. kredit je namenjen izključno financiranju osnovne dejavnosti kreditojemalca, in sicer financiranju novih ali dokončanju že začetih naložb (investicij), financiranju obratnega kapitala ali financiranju poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene v obdobju od 12. marca 2020 do uveljavitve tega zakona in izpolnjujejo pogoje po tem zakonu;
  4. kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini.

Ostale omejitve in oddaja vlog za bančne kredite

Omejen je tudi najvišji dovoljeni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, ki znaša 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in hkrati ne sme presegati višine stroškov dela za leto 2019. Višina poroštva Republike Slovenije znaša 70 % glavnice kredita za velika podjetja in 80 % glavnice kredita za mikro, majhna in srednja podjetja. Maksimalna višina poroštva je nominalno omejena na 2,8 mio EUR.  Vsa komunikacija in oddaja vlog poteka preko SID banke, ki jo je Republika Slovenija pooblastila, da v njenem imenu in za njen račun opravlja vse posle.

Pomoč najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov

V sklopu novega predloga je predvideno, da se najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno oteženo, v obdobju trajanja epidemije COVID-13, to je od vključno 13. marca 2020 do preklica razglasitve te nalezljive bolezni, ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

Proti korona svetovanje – Unija Consulting

V primeru dodatnih vprašanj pa se lahko obrnete tudi na svetovalce Unija Consulting, ki vam bodo z veseljem pomagali bodisi z odgovori na vaša vprašanja ali pri pripravi celotne potrebne dokumentacije za pridobitev dodatnih likvidnostnih sredstev.

Za več informacij smo vam na voljo na info@unija.com