6. novembra, 2019

Kaj mora mali davčni zavezanec vedeti o DDV, če opravi storitev v EU?

Davčni zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji in opravlja storitve na ozemlju druge države članice, za katere je plačnik DDV po splošnem pravilu izključno prejemnik storitev, mora predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV.

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke predloži v elektronski obliki (v sistemu eDavki ali neposredno po sistemu e-VEM ali na točkah vse na enem mestu – točke VEM) na obrazcu DDV-P2.

V tem primeru slovenski mali davčni zavezanec izda račun davčnemu zavezancu iz druge države članice brez DDV s klavzulo »Obrnjena davčna obveznost«. Davčni zavezanec iz druge države članice pa naredi samoobdavčitev.

Če davčni zavezanec opravlja transakcije znotraj EU, mora obračun DDV predložiti do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Poleg tega je dolžan predložiti še rekapitulacijsko poročilo.