Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Kaj je ePOBOT Unija Smart Accounting
1. marca, 2023

Kaj je ePOBOT?

ePOBOT je spletna aplikacija, ki preko AJPES-a omogoča izvajanje obveznega ali prostovoljnega večstranskega pobota medsebojnih terjatev in obveznosti poslovnih subjektov, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije.

Obvezni večstranski pobot

Za obvezni večstranski pobot je treba upoštevati pravila Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih. Pri obveznem pobotu morajo dolžniki, ki so v zamudi s plačilom prijaviti denarno obveznost v prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki sledi mesecu nastanka zamude. Če dolžnik ne more pobotati vseh obveznosti v obveznem pobota pri AJPESu, je dolžan poravnati preostanek obveznosti na druge načine. V tem primeru ni izključena ponovna prijava v prostovoljni večstranski pobot pri AJPESU ali katerem koli drugem upravljavcu sistema večstranskega pobota. Za kršitev prve prijave denarne obveznosti v sistem za obvezni večstranski pobot so predpisane visoke denarne kazni.

Prostovoljni večstranski pobot

Prostovoljni večstranski pobot temelji na pogodbenem odnosu med dolžnikom (naročnikom) in AJPES. Dolžniki lahko prijavijo nedospele denarne obveznosti, če se pogodbeni stranki o tem pisno dogovorita, ali dospele denarne obveznosti, ki jih dolžniku ni uspelo niti pobotati v obveznem pobotu niti plačati z denarjem. Za izvajanje neobveznega (prostovoljnega) pobota mora dolžnik (naročnik) z AJPES skleniti pogodbo o izvajanju večstranskega pobota medsebojnih obveznosti.

Uporabniki ePOBOTa morajo imeti urejeno kvalificirano digitalno potrdilo in omogočeno elektronsko podpisovanje prijave ob oddaji.
Večstranski poboti se izvajajo enkrat mesečno.

ePobot je učinkovito orodje, saj vsak mesec vsaj dve tretjini dolžnikov uspešno pobota vsaj del njihovih obveznosti. Uspešnost pa je odvisna tudi od višine obveznosti in števila udeleženih subjektov.

Za več informacij se obrnite na podjetje Unija Consulting d.o.o. preko elektronske pošte dejan.kaligaro@unija.com ali pokličite na 01/360 2013.