Skladno s sklepom Vlade RS iz leta 2015 morajo ministrstva, inšpektorati v njihovi sestavi in inšpekcije, ki delujejo v ministrstvih, na svojih spletnih straneh objaviti kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov, pri tem pa morajo upoštevati tveganja posameznega področja. Na FURS-u so za leto 2020 po posameznih področjih dela določili naslednje prioritete.

 

Nadzor na področju DDV bo usmerjen na:

 • odkrivanje sistemskih utaj DDV,
 • odkrivanje zlorabe oprostitve plačila DDV pri dobavah blaga znotraj EU,
 • prepoznavo družb, ki so ustanovljene ali prodane z namenom izvajanja davčnih goljufij
 • in odkrivanje kaznivih dejanj

Pomemben del nadzora bo usmerjen na zavezance, ki neupravičeno uveljavljajo odbitek DDV, in pa na identifikacijo zavezancev, ki niso identificirani za DDV, pa bi morali biti (glede na obseg in vrsto dejavnosti).

Področja, na katera bodo aktivnosti nadzora v veliki meri usmerjana, pa so:

 • nadzor dejavnosti spletne prodaje,
 • družbe, ki opravljajo storitev kurirskih služb v zvezi s spletno prodajo in
 • dejavnosti trgovine s prevoznimi sredstvi.

 

Pri  davku od dohodkov pravnih oseb in davku od dohodkov iz dejavnosti bodo posebej pozorni na:

 • pravilno izkazovanje prihodkov, odhodkov,
 • uveljavljanje olajšav,
 • prevrednotenje terjatev.

Poostren nadzor bo nad zavezanci, ki:

 • več let izkazujejo izgube,
 • prenehajo po skrajšanem postopku,
 • izvajajo čisto storitveno dejavnost,
 • imajo nepridobitne dejavnosti (društva),
 • poslujejo z davčnimi oazami.

Pomemben sestavni del nadzora davka od dohodkov pravnih oseb pa bo vsekakor tudi nadzor transfernih cen, predvsem se bodo usmerili na zavezance z zaznanim visokim tveganjem za nepravilnosti pri določanju transfernih cen. Poudarek in prioriteta bo pri zavezancih z večjim obsegom transakcij s povezanimi osebami ter pri zavezancih, ki potencialno izkazujejo prenizko davčno osnovo.

 

Na področju davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb pa jih bo zanimala predvsem:

 • pravočasnost oddaje obračunov davčnih odtegljajev in obračune prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja (REK obrazci) za zaposlene delavce (s posebnim poudarkom pri napotenih delavcih v tujino in pri zaposlenih operaterjih, ki po podatkih iz sistema davčnih blagajn izdajajo račune),
 • izplačevanje povračil stroškov dela zaposlencem,
 • pravilnost davčne obravnave izvzetih stroškov za zasebno rabo in
 • pravilnost uporabe službenih vozil za zasebne namene.

 

FURS bo imel še naprej veliko vlogo v boju s sivo ekonomijo, predvsem z nadzori na področju (ne)registriranih subjektov (delo in zaposlovanje na črno, celovitost evidentiranja prihodkov – davčne blagajne). Nadzorne aktivnosti bodo izvajali predvsem v dejavnostih, ki so bile v preteklosti opredeljene za tvegane, in sicer gradbeništvo, taksisti, oddajanje sob v turistični najem (sobodajalci) in druge storitvene dejavnosti, kot so računovodski servisi, varuške, čistilni servisi ter športne dejavnosti.

 

Podrobnosti so na voljo TUKAJ.