Slovenski podjetniški sklad je  za blažitev posledic COVID-19 odprl javni razpis za neposredne kredite v višini do 100.000 EUR/podjetje.

S krediti bo omogočeno hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Na razpis se lahko prijavite zgolj tisti ponudniki, ki imate omenjeni problem, pri čemer je kredit brezobresten samo v primeru, da najkasneje naslednji delovni dan poravnate svoje obveznosti.

Na prvi rok razpisa se lahko prijavite do 22. 4. 2021., za prijavo pa bo na voljo le tistim potjetjem, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano:

  • dejavnost potovalnih agencij
  • dejavnost organizatorjev potovanj in
  • rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

 

Na ostala dva roka pa se bodo lahko prijavila tudi podjetja, katerih glavna registrirana dejavnost ne spada med izločene dejavnosti, ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

Konkretni pogoji so določeni v razpisu ali drugem ustreznem pravnem aktu.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.