Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
20. aprila, 2021

Javni razpis za ponudnike paketnih potovanj

Slovenski podjetniški sklad je  za blažitev posledic COVID-19 odprl javni razpis za neposredne kredite v višini do 100.000 EUR/podjetje.

S krediti bo omogočeno hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Na razpis se lahko prijavite zgolj tisti ponudniki, ki imate omenjeni problem, pri čemer je kredit brezobresten samo v primeru, da najkasneje naslednji delovni dan poravnate svoje obveznosti.

Na prvi rok razpisa se lahko prijavite do 22. 4. 2021., za prijavo pa bo na voljo le tistim potjetjem, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano:

  • dejavnost potovalnih agencij
  • dejavnost organizatorjev potovanj in
  • rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

 

Na ostala dva roka pa se bodo lahko prijavila tudi podjetja, katerih glavna registrirana dejavnost ne spada med izločene dejavnosti, ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

Konkretni pogoji so določeni v razpisu ali drugem ustreznem pravnem aktu.