Javni razpis za društva, zveze in združenja ter Sindikat kmetov
28. marca, 2023

Javni razpis za društva, zveze in združenja ter Sindikat kmetov – do 355.000€ nepovratnih sredstev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24. marca 2023 v Uradnem listu objavilo tri javne razpise, ki temeljijo na Uredbi o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za vse tri javne razpise znaša do 355.000 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči naslednji dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 13. aprila 2023. Vlogo na javni razpis je treba izpolniti in vložiti v informacijski sistem Agencije, ki se nahaja na spletni strani e-kmetija, v elektronski obliki in podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih:

 • Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2023:
  • namen A: 29.000 evrov (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),
  • namen B: 25.000 evrov (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).
 • Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2023:
  • namen A: 144.000 evrov (večje pomembnejše organizacije),
  • namen B: 102.000 evrov (rejske organizacije),
  • namen C: 25.000 evrov (ostale organizacije),
  • namen Č: 20.000 evrov (organizacije, ki delujejo izključno na področju ekološkega kmetovanja).
 • Javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2023: 10.000 evrov.

Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju. Javni razpisi prispevajo k boljši organiziranosti civilne iniciative, nevladnih in nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva ter sledijo usmeritvam programskih dokumentov.