Javna razpisa za standardne projekte
29. marca, 2023

Javna razpisa za standardne projekte

Prejšnji teden sta bila v okviru Interreg Programa Slovenija-Hrvaška za obdobje 2021-2027 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani programa objavljena prva Javna razpisa za predložitev projektov za standardne projekte.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prva roka za predložitev vlog sta:
  • javni razpis za prednostno nalogo 1 in prednostno nalogo 3 –  24. maja 2023, ob 12. uri.
  • javni razpis za prednostno nalogo 2 –  21. junija 2023, ob 12. uri.

Predmet tega javnega razpisa za predložitev vlog je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki se osredotoča predvsem na ohranjeno, odporno in povezano čezmejno regijo, kjer je trajnostni razvoj glavno orodje za ekonomsko preživetje, varnost, zaščito biotske raznovrstnosti in socialno blaginjo vseh prebivalcev.

Predmet tega javnega razpisa za predložitev vlog je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem: Prednostna naloga 1: zelena in prilagodljiva regija:

  • spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov,
  • izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja 4 Prednostna naloga 3: dostopna in povezana regija
  • krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah

Za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa za predložitev vlog je na voljo skupno 19.230.000 EUR sredstev.

Več informacij je na voljo na spletni strani razpisa na povezavi TUKAJ ali na kristina.susnik@unija.com