Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
22. maja, 2018

Izteka se rok za popravek letnega davčnega obračuna

Popravek davčnega obračuna je možno vložiti v 60 (koledarskih) dneh od predložitve davčnega obračuna. V teh dneh se torej večini zavezancev izteka rok za predložitev popravke obračuna DDPO ali obračuna davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2017, če so davčni obračun oddali konec marca. Kot določa zakon, se popravek lahko predloži le enkrat za isti obračun.

Če se s popravkom davčna obveznost:

  • zniža, potem razlika v davčni obveznosti učinkuje od dneva predložitve popravka (od dne vložitve popravka torej teče rok za vračilo preveč vplačanega davka);
  • zviša, potem razlika v davčni obveznosti (premalo plačan davek) učinkuje od dneva, od katerega je učinkoval davčni obračun, ki se popravlja. To praktično pomeni, da se šteje rok za plačilo premalo plačanega davka (razlike) od dne, ko smo predložili prvi davčni obračun (30 dni od prve predložitve), kar tudi pomeni, da so ob oddaji popravka v teh dneh že zapadli tako premalo plačan davek kot tudi zamudne obresti. Plačajo se zamudne obresti po 9 % odstotni letni obrestni meri.