Popravek davčnega obračuna je možno vložiti v 60 (koledarskih) dneh od predložitve davčnega obračuna. V teh dneh se torej večini zavezancev izteka rok za predložitev popravke obračuna DDPO ali obračuna davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2017, če so davčni obračun oddali konec marca. Kot določa zakon, se popravek lahko predloži le enkrat za isti obračun.

Če se s popravkom davčna obveznost:

  • zniža, potem razlika v davčni obveznosti učinkuje od dneva predložitve popravka (od dne vložitve popravka torej teče rok za vračilo preveč vplačanega davka);
  • zviša, potem razlika v davčni obveznosti (premalo plačan davek) učinkuje od dneva, od katerega je učinkoval davčni obračun, ki se popravlja. To praktično pomeni, da se šteje rok za plačilo premalo plačanega davka (razlike) od dne, ko smo predložili prvi davčni obračun (30 dni od prve predložitve), kar tudi pomeni, da so ob oddaji popravka v teh dneh že zapadli tako premalo plačan davek kot tudi zamudne obresti. Plačajo se zamudne obresti po 9 % odstotni letni obrestni meri.