Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
1. marca, 2019

Izstop UK iz Evropske unije (BREXIT) in kaj to pomeni za področje DDV

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z omenjenim členom Združeno kraljestvo praviloma od 29. marca 2019, torej dve leti po uradnem obvestilu, ne bo več član Evropske unije. Način izstopa je odvisen od tega, ali bo Združeno kraljestvo iz Evropske unije izstopilo brez dogovora ali z dogovorom.

Britanski parlament bo o novembra doseženem ločitvenem dogovoru znova glasoval najpozneje 12. marca 2019, torej dva tedna pred predvidenim datumom izstopa Združenega kraljestva iz EU.

V primeru, da bo ločitven dogovor sklenjen

V primeru, da bo dogovorjeno prehodno obdobje od 30. marca 2019 do konca leta 2020, bodo še naprej veljala določena pravila enotnega trga in carinske unije. V prehodnem obdobju bo predvidoma Združeno kraljestvo še naprej spoštovalo pravila enotnega trga in carinske unije. To pomeni, da bo do konca prehodnega obdobja še naprej obstajal prost pretok blaga in storitev.

V primeru, da ločitven dogovor ne bo sklenjen

Če dogovor ne bo sklenjen, bo Združeno kraljestvo brez prehodnega obdobja izstopilo iz EU in postalo tretja država. Pravila EU se od trenutka izstopa na področju carine in posrednega obdavčevanja za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala. Blago, vneseno na carinsko območje EU iz Združenega kraljestva ali izneseno iz carinskega območja EU v Združeno Kraljestvo, bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter ustreznih dajatev, povezanih z uvozom.

Sporočilo za gospodarske subjekte

S sporočilom je FURS obvestil gospodarske subjekte s potrebnimi informacijami za pripravo na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT (FURS).

Področje DDV

Obdavčitev z DDV dobav blaga in storitev

Za dobave in gibanje blaga med EU in Združenim kraljestvom bodo od datuma izstopa veljala pravila o DDV za uvoz in izvoz. To pomeni, da bosta vnos blaga iz Združenega kraljestva na območje DDV Unije ali njegov iznos iz območja DDV Unije za prevoz v Združeno kraljestvo pod carinskim nadzorom in lahko tudi predmet carinskih kontrol v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije.

Kraj opravljanja storitev je odvisen od različnih dejavnikov, kot so narava storitve, ali je prejemnik storitve davčni zavezanec ali ne, kraj opravljanja storitve itd. Izstop Združenega kraljestva lahko vpliva na davčne zavezance s sedežem v Združenem kraljestvu, ki opravljajo storitve v EU po datumu izstopa, in davčne zavezance s sedežem v EU, ki opravljajo storitve v Združenem kraljestvu po datumu izstopa.

Mini VEM

Za davčne zavezance, ki so identificirani v mini VEM ureditev (MOSS) v eni od držav članic in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve končnim potrošnikom v ZK, velja do dneva izstopa obveznost izpolnitve davčnih obveznosti iz naslova DDV na običajen način. Davčni zavezanci, ki so identificirani v ureditev mini VEM v ZK in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve končnim potrošnikom v eno od držav članic EU, z dnem izstopa ZK iz EU ne morejo ostati identificirani v ureditev mini VEM v ZK, zato se jim predlaga, da se čimprej identificirajo v ureditev mini VEM v eni od držav članic EU.

Vračilo DDV

Davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji, ki zahtevajo vračilo DDV v ZK, se priporoča, da oddajo zahtevek za vračilo za obdobje leta 2018 čimprej, najkasneje do 29. 3. 2019. Popravki že vloženih zahtevkov po 29. 3. 2019 ne bodo več mogoči, ampak bo moral davčni zavezanec informacijo o popravku sporočiti direktno v ZK. Vložitev zahtevkov za obdobje od 1. 1. do 29. 3. 2019 bo predvidoma potekalo po pravilih ZK, ki veljajo za davčne zavezance iz tretjih držav. Davčni zavezanci iz ZK, ki bodo po datumu izstopa želeli uveljavljati vračilo DDV v Sloveniji, bodo lahko vložili zahtevek za vračilo po pravilih, ki veljajo za davčne zavezance iz tretjih držav.

Podrobne informacije Evropske komisije

Vir: FURS