14. junija, 2016

Izpolnjevanje carinske deklaracije, kadar se DDV ne plača kot uvozna dajatev 13. 6. 2016

Informacije o izpolnjevanju carinske deklaracije po 1. 7. 2016, kadar se DDV ne bo plačal kot uvozna dajatev.

V Uradnem listu RS, št. 90/15 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki je spremenil šesti in sedmi odstavek 77. člena, ki poenostavlja obračunavanje in plačevanje DDV pri uvozu. Sprememba se uporablja za uvoženo blago, za katerega bo obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.
Pri uvozu blaga se DDV plačuje kot da bi bil uvozna dajatev. Ne glede na navedeno se, kadar bodo izpolnjeni pogoji iz 6. in 7. odstavka 77. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15), DDV ne bo plačal kot uvozna dajatev, ampak bo davčni zavezanec DDV od uvoza blaga izkazal v obračunu DDV.
Izpolnjevanje carinske deklaracije
Pri uvozu blaga se DDV ne plačuje kot bi bil uvozna dajatev, kadar so izpolnjeni predpisani pogoji in se uvozni DDV izkaže v obračunu DDV in plača v roku, v katerem je treba predložiti obračun DDV.
Pogoji se razlikujejo glede na to, ali ima prejemnik blaga sedež v Sloveniji ali ne.
Prejemnik blaga, ki ima sedež v Sloveniji, mora v trenutku uvoza carinskemu organu v carinski deklaraciji zagotoviti tudi naslednje informacije:
  • v polje 44 prve postavke (velja za celotno deklaracijo) navede: svojo slovensko veljavno identifikacijsko številko za DDV pod šifro Y040;
  • v polje 47 se navedejo vse vrste dajatev, vključno z vrsto dajatve “B00 (osnova, stopnja in znesek DDV)
  • v polje 47/5 se za vrsto dajatve “B00” navede šifra za način plačila “G” (preloženo plačilo – sistem DDV) v skladu s Pravilnikom za izpolnjevanje enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
  • v polje 47/5 se za ostale vrste dajatev navede ena od ostalih predpisanih šifer za način plačila (npr. R, A…)
  • v polje 47 na nivoju glave se navede skupni znesek uvoznih dajatev (vključno z zneskom DDV), polje 47/5 na nivoju glave za način plačila se ne izpolnjuje.
Navedba šifre za način plačila »G« pri vrsti dajatve »B00« pomeni, da se bo znesek DDV plačal preko obračuna DDV in da inštrument zavarovanja, naveden v polju 44, ne bo obremenjen za znesek DDV.
Prejemnik blaga, ki nima sedeža v Sloveniji, mora v trenutku uvoza carinskemu organu poleg zgoraj navedenih podatkov, v carinski deklaraciji zagotoviti tudi naslednje informacije:
  • v polje 44 prve postavke (velja za celotno deklaracijo) navede: svojo slovensko veljavno identifikacijsko številko za DDV pod šifro Y040 in veljavno slovensko identifikacijsko številko za DDV slovenskega davčnega zastopnika pod šifro Y042.
 Vir: FURS