14. februarja, 2022

Izdajanje računov v papirnati obliki

Z novelo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ne velja več obveznost izročanja računov v papirnati obliki, razen ko kupec to izrecno zahteva. Še vedno pa obstoji sama obveznost izdajanja računov, kot to določa 81. člen istega zakona. Zato je potrebno ločevati med obveznostjo izdajanja računov in izročitvijo le-tega v papirnati obliki samemu kupcu.

Tako mora davčni zavezanec kupcu izročiti račun v papirnati obliki, ko ga ta zahteva (na primer za namen garancije ali drugih namenov), seveda pa ga lahko še naprej izdaja tudi sam.

Sprememba zakona pa ne vpliva na samo pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa, ki ga mora davčni zavezanec še vedno zagotavljati od trenutka izdaje do konca obdobja hrambe, kot tudi na obveznost davčnega potrjevanja računov in kopije računov ne.