Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
20. maja, 2019

Informacije o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2018

Ajpes je objavil poročila, iz katerih izhaja (primerjava z 2017) za družbe:

 • Družbe so povečale prihodke  in neto dodano vrednost za 9 %, neto čisti dobiček za 16 %, ter povprečno plačo zaposlenega za 65 €, ohranile enako celotno gospodarnost, hkrati pa so nekoliko poslabšale financiranje poslovanja.
 • Na izboljšanje rezultatov poslovanja družb so v letu 2018 odločilno vplivale velike družbe, ki so neto čisti dobiček leta 2017 povečale za 404.989 tisoč evrov ali za 23 %.
 • Družbe so v letu 2018 ustvarile 100.853.959 tisoč € prihodkov, 5.152.036 tisoč € čistega dobička in 955.312 tisoč € čiste izgube.
 • Leta 2018 je bilo ustanovljenih 4.182 družb, izbrisanih pa 3.915.
 • Začetih je bilo 1.203 stečajnih postopkov družb, 15 rednih prisilnih poravnav ter 25 poenostavljenih prisilnih poravnav.
 • Zmanjšal se je delež mikro družb (teh je 87 %), povečala sta se deleža majhnih in srednjih družb, nespremenjen pa je ostal delež velikih družb (0,6 %).
 • Večina družb, kar 57.416 ali 86,0 % vseh, je sodila med mikro družbe. Imele so 18,6 % vseh zaposlenih in s 15,9 % vseh sredstev ustvarile 9,4 % vseh čistih prihodkov od prodaje. 20.995 mikro družb ni imelo nobenega zaposlenega.
 • V letu 2018 je bilo 7.877 majhnih družb, 1.037 srednjih družb in 419 velikih družb.

In podjetniki?

 • V letu 2018 ustanovljenih 15.850 podjetnikov, prenehalo pa je 12.115 podjetnikov, uvedenih je bilo 129 stečajnih postopkov in 8 postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Večina, 98,8 % ali 54.032 podjetnikov, je sodila med mikro podjetnike.
 • Na manjše število predloženih letnih poročil so vplivali samostojni podjetniki, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani k predložitvi letnega poročila. Teh je bilo v letu 2018 38.233, v letu 2017 pa 33.189.
 • Podjetniki, ki so predložili podatke za leto 2018, so v primerjavi z letom 2017 izboljšali rezultate poslovanja, imeli so 42.449 zaposlenih.