Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Hitrejši vstop mladih na trg dela
16. avgusta, 2022

Hitrejši vstop mladih na trg dela

Zavod RS za zaposlovanje je objavil »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela«. Namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

Zavod bo dodeljeval subvencije za zaposlovanje mladih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu in so stari do vključno 25 let, še posebej mladih, ki so brezposelni vsaj eno leto ter mladih z največ osnovnošolsko izobrazbo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in za polni delovni čas. Subvencija znaša od 300 do 490 EUR na mesec in se izplačuje za največ 18 mesecev, zvišana pa je za 70 EUR na mesec v primeru, da delodajalec ob zaposlitvi osebo vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Delodajalci lahko prejmete od največ 5.400 do največ 8.820 EUR na osebo. Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe in vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali ste samozaposleni, zagotavljate mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj, imate poravnane davke in obvezne dajatve ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbe  za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na Portalu za delodajalce: https://www.zadelodajalce.si/ od 16. 8. 2022 dalje.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Zavoda.