19. junija, 2017

Godišnji odmori i isplata regresa za 2017.

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

Pravo na godišnji odmor je osnovno pravo iz radnog odnosa svakog radnika a uređen je odredbama Zakona o radu
čl.76.-85.(NN, br. 93/14) te Ustava RH (NN56/90,135/97,8/98,113/00,124/00,28/01,41/01,55/01,76/10,85/10,i 05/14).

Prema navedenim odredbama Poslodavac je obavezan svakog radnika obavijestiti o rasporedu i trajanju godišnjeg
odmora, pisanim putem
, najmanje 15 dana prije početka korištenja GO, a prema odredbi čl. 85.st.4 Zakona o radu.

U slučaju isplate Regresa prema pregledu naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez obračuna poreza
za 2017.(NN br.10/17) godinu ostao je nepromjenjen, te iznosi ukupno za cijelu godinu 2.500,00 kn .

Za navedenu isplatu Poslodavac također mora donijeti pisanu Odluku o neoporezivoj isplati.

(Izvor : RRIF, Narodne novine)