V zadnjem času opažamo s strani Finančne Uprave poostren nadzor nad prilivi, ki jih fizične osebe prejemajo predvsem iz tujine iz raznih platform, ki služijo valutnemu trgovanju in trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti. Pomembno je vedeti, v katerih primerih pride do obdavčitve ter kakšne so le-te.

Posli promptnega (spot) valutnega trgovanja so posli, ki se izvršijo takoj, poravnava pa se lahko izvrši do nekaj dni kasneje. Taki posli ne štejejo za izvedene finančne instrumente po Zakonu o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI). Izrecno dohodkov iz naslova takega načina trgovanja Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ne izvzema, torej se posli promptnega (spot) valutnega trgovanja pri fizičnih osebah, ki trgovanja ne izvajajo v sklopu opravljanja dejavnosti, obdavčilo kot drugi dohodki. Če je dobiček dosežen v okviru opravljanja dejavnosti, pa se po ZDoh-2 obdavčuje kot dohodek iz dejavnosti.

Ostali izvedeni finančni instrumenti valutnega trgovanja, razen poslov promtnega (spot) valutnega trgovanja, pa štejejo za izvedene finančne instrumente. Če izvedeni finančni instrument valutnega trgovanja odsvoji fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, je dobiček obdavčen kot izvedeni finančni instrument po ZDDOIFI in se ne obdavčuje po ZDoh-2. V kolikor pa gre za odsvojitev v okviru opravljanja dejavnosti, se dobiček ne obdavčuje po določbah ZDDOIFI, temveč kot dohodek iz dejavnosti po določbah ZDoh-2.

V primeru obdavčitve po določbah ZDDOIFI je davčna stopnja odvisna od tega, kdaj je dosežen dobiček z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta glede na čas imetništva oziroma čas, ki je pretekel od sklenitve posla. Napoved za odmero davka je potrebno vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto na obrazcu »Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov«, ki je dostopen na eDavkih.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.