Čas dopustov se počasi zaključuje in Finančna uprava RS je ponovno zavihala rokave. Nad davčnimi zavezanci izvajajo tako poenostavljene postopke kontrol kot tudi redne inšpekcijske nadzore.

Več o področjih, ki naj bi jih FURS letos pregledoval, smo pisali tudi na naši spletni strani TUKAJ

Pri obisku inšpektorja je zelo pomembno, da davčni zavezanci dobro poznajo svoje pravice in obveznosti v postopku, saj le na ta način lahko nadzirajo potek postopka in aktivno sodelujejo pri dokazovanju pravilnosti lastnega postopanja. Tako je ena izmed najbolj pomembnih pravic davčnega zavezanca pravica do sodelovanja in dokazovanja v postopku ter pravica do ažurne obveščenosti o pomembnih dejstvih in dokazih.

FURS lahko vse pridobljene podatke primerja tudi s podatki iz drugih virov, listin, poslovnih knjig in drugih evidenc, ki so davčnemu organu znani oziroma se vodijo v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavčenju oziroma jih pridobijo od drugih davčnih zavezancev. Poseben dokazni pomen predstavljajo listinski dokazi in že izvedena in zabeležena dejanja.

                                   

Davčni inšpektorji lahko pregledajo vsa obdobja do zastaranja pravice do odmere davka, torej praviloma za 5-let za nazaj.

Pri velikih gospodarskih družbah se davčni inšpekcijski nadzor praviloma nadaljuje od zadnjega inšpiciranega davčnega obdobja, pri drugih zavezancih pa davčni inšpekcijski nadzor obsega praviloma največ tri predhodna davčna obdobja, z možnostjo razširitve.

Pri poteku inšpekcijskega postopka pazite na:

  • Ustrezno vročanje in prevzemanje dokumentov
  • Izdajo zapisnika – preverjanje vsebine
  • Pravočasno predlaganje dokazov in vložitev pripomb na zapisnik
  • Možnost samoprijave oziroma obročnega plačila davka
  • Vložitev pritožbe in drugih dejanj v postopku

Od vročitve sklepa dalje je priporočljivo, da si davčni zavezanci poiščejo strokovno pomoč pri davčnih svetovalcih in si na ta način zagotovijo ustrezno zastopanje v postopku ter pravilno komunikacijo z inšpektorji.

Naj vam naši izkušeni davčni svetovalci pomagajo do uspešnega zaključka inšpekcijskega postopka.

Družba Unija Consulting d.o.o.
dr. Nina Orehek Ručigaj

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.