Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
10. septembra, 2020

FURS PONOVNO V AKCIJI – Ste pripravljeni na obisk davčnega inšpektorja?

Čas dopustov se počasi zaključuje in Finančna uprava RS je ponovno zavihala rokave. Nad davčnimi zavezanci izvajajo tako poenostavljene postopke kontrol kot tudi redne inšpekcijske nadzore.

Več o področjih, ki naj bi jih FURS letos pregledoval, smo pisali tudi na naši spletni strani TUKAJ

Pri obisku inšpektorja je zelo pomembno, da davčni zavezanci dobro poznajo svoje pravice in obveznosti v postopku, saj le na ta način lahko nadzirajo potek postopka in aktivno sodelujejo pri dokazovanju pravilnosti lastnega postopanja. Tako je ena izmed najbolj pomembnih pravic davčnega zavezanca pravica do sodelovanja in dokazovanja v postopku ter pravica do ažurne obveščenosti o pomembnih dejstvih in dokazih.

FURS lahko vse pridobljene podatke primerja tudi s podatki iz drugih virov, listin, poslovnih knjig in drugih evidenc, ki so davčnemu organu znani oziroma se vodijo v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavčenju oziroma jih pridobijo od drugih davčnih zavezancev. Poseben dokazni pomen predstavljajo listinski dokazi in že izvedena in zabeležena dejanja.

                                   

Davčni inšpektorji lahko pregledajo vsa obdobja do zastaranja pravice do odmere davka, torej praviloma za 5-let za nazaj.

Pri velikih gospodarskih družbah se davčni inšpekcijski nadzor praviloma nadaljuje od zadnjega inšpiciranega davčnega obdobja, pri drugih zavezancih pa davčni inšpekcijski nadzor obsega praviloma največ tri predhodna davčna obdobja, z možnostjo razširitve.

Pri poteku inšpekcijskega postopka pazite na:

  • Ustrezno vročanje in prevzemanje dokumentov
  • Izdajo zapisnika – preverjanje vsebine
  • Pravočasno predlaganje dokazov in vložitev pripomb na zapisnik
  • Možnost samoprijave oziroma obročnega plačila davka
  • Vložitev pritožbe in drugih dejanj v postopku

Od vročitve sklepa dalje je priporočljivo, da si davčni zavezanci poiščejo strokovno pomoč pri davčnih svetovalcih in si na ta način zagotovijo ustrezno zastopanje v postopku ter pravilno komunikacijo z inšpektorji.

Naj vam naši izkušeni davčni svetovalci pomagajo do uspešnega zaključka inšpekcijskega postopka.

Družba Unija Consulting d.o.o.
dr. Nina Orehek Ručigaj