Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
28. aprila, 2020

FURS je objavil seznam upravičencev do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost – upravičenci preverite roke za oddajo vlog!

V Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je določeno, da je izjava upravičenca, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, informacija javnega značaja in se objavi na spletnih straneh FURS-a. Potrebna je za uveljavljanje izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka ter oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost. Seznam upravičencev vsebuje davčno številko ter naziv oziroma ime in priimek upravičenca, obdobja, za katera se upravičencu izplačuje mesečni temeljni dohodek, ter obdobja za katera se upravičence oprosti plačila prispevkov za socialno varnost.

Znesek mesečnega temeljnega dohodka za marec 2020 znaša 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov. Upravičencu, ki je vložil izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, je nakazal FURS mesečni temeljni dohodek 25. aprila 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila 2020, za mesec marec ali april, ali meseca marec in april skupaj, nakaže FURS do 10. maja 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. maja do 31. maja 2020, za mesec marec ali april, ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže FURS 10. junija 2020.

Upravičenci za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost so oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost za mesece marec (od 13.3. do 31.3.), april in maj 2020. Do oprostitve so upravičeni, če vložijo izjavo najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo izjavo do konca aprila.

 

POMEMBNO: Le še do 30. 4. 2020 imate možnost za oprostitev plačila prispevkov za mesec marec in april

Upravičenci na podlagi interventnega zakona (samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci), imate le še do jutri (30. 4. 2020) čas, da preložite izjavo preko sistema eDavki in uveljavljate ukrep oprostitve plačila prispevkov za marec in april. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Oprostitev plačila prispevkov lahko uveljavljate tisti samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki v času epidemije, to je od 13. marca naprej, ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu. Ali izpolnjujete vse pogoje, lahko preverite v pregledu PROTI KORONA ukrepov države za pomoč podjetjem in delodajalcem.

Hkrati z izjavo za oprostitev plačila prispevkov pa lahko uveljavljate tudi ukrep izplačila mesečnega temeljnega dohodka.

Pri tem pa se rok za oprostitev majskih prispevkov, izteče 31. 5. 2020.