Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
27. marca, 2019

FURS dodal še eno pojasnilo glede poslovnih najemov

FURS je dodatno pojasnil, da pri poslovnih najemih nesporno investicijska olajšava ostaja in pripada najemodajalcu. Če sredstvo, ki je predmet poslovnega najema, zaradi spremenjenih določb SRS/MSRP v poslovnih knjigah evidentira tudi najemojemalec, slednjemu olajšava za investiranje ne pripada.

S tem dodatnim pojasnilom se zaokrožuje informacija glede davčnih vidikov obravnave poslovnih najemov po 1.1.2019. Prvo pojasnilo je namreč podalo zgolj informacijo o tem, kako se obravnavajo odhodki za sredstva v poslovnem najemu, in sicer: za sredstva, vzeta v finančni ali poslovni najem, se uporabljajo najvišje letne amortizacijske stopnje, ki veljajo za ustrezno istovrstno skupino sredstev (glej 33. čl. ZDDPO-2), le za zemljišča, ki so predmet poslovnega najema, se uporabi stopnja za druga vlaganja (10%).