Evropska sredstva za ekonomsko-poslovno infrastrukturo v Zasavski in Savinjsko-Šaleški regiji
30. novembra, 2023

Evropska sredstva za ekonomsko-poslovno infrastrukturo v Zasavski in Savinjsko-Šaleški regiji

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za »Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev, ki zajema:

  • namen A: sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev v Savinsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji;
  • namen B: sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev v Zasavski premogovni regiji.

Razvoj ekonomske in poslovne infrastrukture je eden od predpogojev za rast in razvoj mikro, malih, srednje velikih in velikih podjetij. To bo prispevalo k razvoju podjetništva, zaposlovanju, in prestrukturiranju premogovne regije ter prispevalo k prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo, kar je v skladu s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije (S5) in njenimi prednostnimi področji.

Podjetniški inkubatorji bodo nudili potrebno podporo (zagotavljanje infrastrukturnih pogojev in nudenje podpornih storitev) za nastanek in rast ter razvoj novih podjetij, hkrati pa bodo predstavljali spodbudno okolje oziroma stičišče sodelovanja med podjetji in izobraževalno ter raziskovalno sfero v smeri prenosa znanja, skupnih razvojno raziskovalnih (RRI) projektov, prestrukturiranja in razvoja gospodarstva v smeri snovne in energetske učinkovitosti ter okolju prijaznega razvoja premogovnih regij. Ustvarjanje in rast novih podjetij je pomembno z vidika kreiranja novih poslovnih možnosti ter prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest tako za mlade in izobražene kot tiste, ki so zaradi prestrukturiranja (opuščanje pridobivanja in rabe premoga) že oziroma še bodo izgubili delovna mesta.

Cilji javnega razpisa so:

  • Podpora celoviti sanaciji in revitalizaciji prostorsko in okoljsko degradiranih območij in objektov v Zasavski in Savinsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji.
  • Ustvarjanje pogojev za rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij (MSP), kot tudi za velika podjetja v premogovnih regijah.
  • Spodbujanje razvoja podjetništva, zaposlovanja ter prestrukturiranje premogovnih regij v smeri prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo.
  • Spodbujanje prenosa znanja in izvajanje skupnih raziskovalno-razvojnih projektov (RRI) med podjetji ter raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami v smeri prehoda v zeleno gospodarstvo.
  • Razvijanje raznolikega in odpornega lokalnega gospodarstva s poudarkom na izboljšanju regionalnega podpornega okolja in prostorskih možnosti za razvoj ključnih podjetij ter njihovih ekosistemov.

Upravičeno območje izvajanja zajema tri občine iz ožjega območja Zasavske premogovne regije: Hrastnik, Trbovlje, in Zagorje ob Savi, ter tri občine iz ožjega območja Savinsko-Šaleške premogovne regije: Velenje, Šoštanj, in Šmartno ob Paki. Za projekt v vrednosti 34.494.117,64 evra bo Sklad za pravični prehod prispeval 29.320.000,00 evrov.