14. marca, 2013

Evidence za normirance – pavšaliste

Podjetniki in zasebniki, ki poslovnih knjig ne vodijo, saj po Zakonu o dohodnini ne presegajo letno 50.000 prihodkov, odhodki pa se jim upoštevajo v pavšalni višini, t.j. 70 % prihodkov, tak način pa so davčni upravi priglasili, morajo voditi najmanj:

  •   evidenco knjigovodskih listin in
  •   evidenco osnovnih sredstev;
  •   gostinci in slaščičarji pa še evidenco nabave in porabe pijač in živil.

Podrobno vsebino evidenc ureja P R A V I L N I K o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, katerega spremembe so bile objavljene v Ur.l. RS št. 21/2013.

 

Zakonsko minimalna vsebina evidence knjigovodskih listin je: primer tukaj.

 

Pa še praktični primer, kako se zadevi streže v praksi: primer tukaj.