Spletno orodje za samoevalvacijo trajnostne usmerjenosti
19. junija, 2023

ESG pripomoček – spletno orodje za samoevalvacijo trajnostne usmerjenosti

Slovenski podjetniški sklad je razvil “ESG pripomoček” za zagonska, hitro rastoča ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Gre za napredno spletno orodje, namenjeno samooceni trajnostne naravnanosti.

Kaj omogoča ESG pripomoček?

“ESG pripomoček” podjetjem omogoča, da ocenijo svojo trajnostno naravnanost ter prepoznajo morebitna okoljska (poraba virov, ravnanje z odpadki itd.), družbena (raznolikost, enake možnosti, zdravje in varnost pri delu, odnosi do strank itd.) in upravljavska (zasebnost, upravljanje z davki itd.) tveganja, s katerimi se srečujejo v svojem poslovanju.

Podjetja se z uporabo tega pripomočka lahko natančneje seznanijo s koncepti trajnostnega poslovanja, pridobijo vpogled v svoje trenutno stanje trajnostne naravnanosti ter prejmejo možnosti in priporočila za izboljšave na področju obvladovanja okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj.

Prepoznavanje in vključevanje okoljskih, družbenih in upravljavskih standardov (ESG dejavnikov) v poslovne procese lahko podjetjem pomaga pri pridobivanju novih investitorjev, kupcev in poslovnih partnerjev. Investitorji tveganega kapitala ter velika podjetja, v vlogi kupcev ali poslovnih partnerjev, so namreč vse bolj naklonjeni sodelovanju in povezovanju s podjetji, ki upoštevajo širše okoljske, družbene in upravljavske dejavnike v svojem delovanju.

Poleg tega to vpliva tudi na zmanjšanje stroškov proizvodnje in drugih poslovnih stroškov, kar posledično povečuje prihodke ter privablja visoko usposobljene kadre. Mlajše generacije so namreč bolj naklonjene delu v trajnostno ozaveščenih in odgovornih podjetjih.

Prehod na nizkoogljično, trajnostno, učinkovito rabo virov ter krožno gospodarstvo in družbo (v skladu z Agendo 2030, Pariškim sporazumom in Evropskim zelenim dogovorom) je za naše gospodarstvo vse bolj pomemben.