9.2.2021 je bila v Uradnem listu objavljena sprememba Zakona o gospodarskih družbah. Novi zakon se med drugim nanaša tudi na elektronske naslove družb.

Pri vpisu ustanovitve družbe morate po novem navesti kontaktni elektronski naslov, ki se zapiše v Poslovni register Slovenije. Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe, za gospodarska združenja ter za podružnice tujih podjetij.

Obstoječe družbe morate kontaktni elektronski naslov vpisati v register do 24.2.2022 na enega od naslednjih načinov:

  • na SPOT točki vložite Predlog za vpis spremembe (PRS),
  • ročno ali elektronsko izpolnjen obrazec objavljen na spletni strani GOV.SI – https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/tiskani-obrazci/ . Izpolnjen obrazec Prijava za vpis v PSR nato oddate po elektronski ali navadni pošti, lahko tudi osebno.
  • na AJPES pošljete vlogo (lahko v obliki dopisa), ki mora biti podpisana – ročno ali elektronsko,
  • z vložitvijo predloga za vpis v sodni register v primeru, da spreminjate tudi druge podatke o družbi – SPOT točka ali pri notarju.

Na AJPESU bo elektronski naslov vsake družbe javno objavljen. V primeru, da imate vpisan elektronski naslov in ste ob ustanovitvi ali ob spremembi podatkov navedli, da ne želite njegove javne objave, morate predložiti pisno dovoljenje za objavo elektronskega naslova družbe.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.