Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
20. aprila, 2017

Elektronska overa zdravstvenih kartica od juna ove godine

U junu 2017. godine počinje elektronska overa zdravstvenih kartica – prvo za stalno i privremeno zaposlene i članove njihovih porodica, za penzionere, i korisnike novčane naknade Nacionalne službe za zapošljavanje, a zatim, po fazama i za sve ostale od ukupno 6.835.789 zdravstveno osiguranih stanovnika Srbije. To znači da ni poslodavci za svoje zaposlene, a ni penzioneri i ostale kategorije osiguranika koji individualno overavaju zdravstvenu ispravu, neće morati na šaltere.

Ideja pilot-projekta kojim započinje automatska overa zdravstvenih kartica je da se na primeru velikih obveznika, koji imaju zaposlene širom Srbije, realizuje automatska overa zdravstvenih kartica, na osnovu podataka o plaćenim doprinosima iz Poreske uprave, koje Republički fond zdravstvenog osiguranja preuzima od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Verica Lazić, v. d. direktora RFZO kaže da će se overa obavljati na osnovu podataka koji se nalaze u matičnoj evidenciji RFZO, bez prethodnog obraćanja poslodavaca ili osiguranika ovom fondu.

– U zavisnosti od rezultata pilot-projekta, očekujemo da u oktobru automatska overa postane potpuno funkcionalna – kaže direktorka Lazić.

Tako bi se onda od jeseni većini zdravstveno osiguranih overavale zdravstvene kartice, ali ne i stare papirne zdravstvene knjižice koje su po zakonu već morale da budu zamenjene, ali je rok produžen. Elektronska overa, kažu u RFZO, bar zasad, ne može da se primeni na nezaposlene, osigurane po osnovu bolesti, izbegle i raseljene, na osobe romske nacionalnosti, kao ni za poljoprivrednike i samostalnu delatnost, za koja Poreska uprava još ne dostavlja podatke o plaćenim doprinosima i zaduženjima. RFZO je već počeo sa realizacijom prve faze projekta tako što je svim poslodavcima omogućio da mejlom iniciraju zahtev za overu zdravstvenih kartica za zaposlene.

Uvođenjem automatske overe smanjiće se i administrativni troškovi procedura na šalterima koje se sada plaćaju. Iako na prvi pogled deluje kao jednostavan projekat, Verica Lazić kaže da uspostavljanje automatske overe zahteva ispunjenje određenih preduslova, pri čemu je najvažniji uvođenje potpuno novog sistema za matičnu evidenciju i ostvarivanje prava (MEOP).

Poslodavci već sada, u prvoj fazi projekta, mogu da iskoriste prednosti automatske overe zdravstvenih kartica zaposlenih upućivanjem elektronskog zahteva RFZO.
Izvor: www.novosti.rs