PKP-6 predvideva možnost novega načina oddaje obvestila Inšpektoratu za delo o odreditvi dela na domu. Poenostavljen postopek zajema elektronsko oddajo preko točke SPOT, ki je bila vzpostavljena 2. decembra 2020. Z vzpostavitvijo tega programa so se ministrstva odzvala na težnje delodajalcev po enostavnejši oddaji odreditev dela na domu, poleg tega pa bo sistem nudil natančne in ažurne podatke za statistiko o delu od doma.

Delodajalci si boste morali za uporabo SPOT-a urediti pooblastilo za oddajo. Pooblastilo podpišete in ga v skenirani obliki pošljete na elektronski naslov točke SPOT. Poleg tega morate registrirati SIPASS račun, za tem pa lahko pričnete z oddajanjem vlog. SPOT točka omogoča tudi prijavo dela od doma za več delavcev skupaj, saj vsebuje Excel datoteko oziroma predlogo, v katero lahko zapišete seznam vseh delavcev, ki so začeli z opravljanjem dela na domu.

 

Če ste že obvestili Inšpektorat za delo o organizaciji dela od doma ter za vašo odredbo še ni poteklo obdobje na katerega se nanaša vloga, vam ni potrebno ponovno poslati obvestila. Vendar pa boste morali ponovno obvestilo poslati najkasneje z novim letom preko SPOT točke.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.