12. januarja, 2022

Dvig minimalne plače ter najnižje urne postavke za študentsko delo

12. 1. 2022 je bila v Uradnem Listu objavljena višina minimalne plače za leto 2022, ki po novem znaša 1.074,43 EUR bruto. Poleg dviga minimalne plače se bo spremenila tudi najnižja urna postavka za študentsko delo, ki bo odslej znašala 6,17 EUR bruto.

Za delo s polnim delovnim časom opravljeno po 1. 1. 2022 morajo delodajalci upoštevati novo minimalno plačo za leto 2022. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, ki znaša 1.074,43 EUR za leto 2022, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

Kmalu bo v Uradnem Listu objavljena tudi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je vezana na višino minimalne plače. Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov bo po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije znašala 6,17 EUR.