novela Zakona o dohodnini
15. marca, 2022

Državni zbor potrdil novelo Zakona o dohodnini

Novela Zakona o dohodnini spreminja obdavčitev tako na področju dohodka iz dejavnosti, dohodka iz zaposlitve kot tudi dohodka iz kapitala. V nadaljevanju vam predstavljamo ključne novosti zakona.

 1. DOHODEK IZ DEJAVNOSTI (SAMOSTOJNI PODJETNIKI)
  • davčnemu zavezancu, ki opravlja dejavnost se priznajo nove olajšave za zaposlovanje, digitalni in zeleni prehod (izenačitev olajšav po ZDDPO-2),
  • povišanje splošne olajšave za donacije (iz 0,3 % na 1 %).
 2. DOHODEK IZ ZAPOSLITVE
  • možnost izplačila poslovne uspešnosti večkrat letno do višine do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji oziroma do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje (do sedaj je bilo možno izplačilo enkrat letno do 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji),
  • ukinitev bonitete za uporabo službenega električnega vozila (do sedaj se je uporaba štela kot boniteta),
  • postopno zviševanje splošne olajšave (za leto 2022 iz 3.500 na 4.500 EUR, nato pa postopoma do 7.500 EUR v letu 2025),
  • znižanje davčne stopnje v petem dohodninskem razredu (iz 50 % na 45 %).
 3. DOHODEK IZ KAPITALA
  • znižanje davčnih stopenj pri dohodku iz kapitala (na primer obresti, dividende iz 27,5 % na 25 %),
  • sprememba davčne stopnje po odsvojitvi kapitala prvih 5 let lastništva (iz 27,5 % na 25 %),
  • sprememba davčne stopnje po odsvojitvi kapitala po 15. letih imetništva na stopnjo 0 (prej po 20. letih),
  • izplačilo lastnih deležev po samem zakonu ne bo več obravnavano kot dividenda,
  • znižanje davčne stopnje pri dohodku iz oddajanja premoženja v najem (iz 27,5 % na 15 %) in hkratno znižanje normiranih stroškov (iz 15 % na 10 %). S tem se bo efektivna davčna stopnja znižala na 13,5%.
  • možnost izbire načina obdavčitve pri dohodku iz kapitala (možnost vštevanja v letno davčno osnovo, namesto dokončne obdavčitve).

Spremembe veljajo že od 1. januarja 2022.