Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
26. novembra, 2020

Državni zbor je včeraj potrdil PKP6

Na včerajšnji seji je Državni zbor sprejel že šesti proti-koronski paket ukrepov – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE/PKP6), ki je začel veljati v soboto, 28.11.2020.

 

Preverimo bistvene ukrepe namenjene delodajalcem oz. gospodarskim družbam, ki jih novi paket prinaša:

 

  • Subvencioniranje fiksnih stroškov: do državne pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov bodo upravičena podjetja s 30-70 % upadom dohodka, ki so bila registrirana najkasneje do 1. septembra 2020 in imajo najmanj enega zaposlenega delavca (ali je samozaposlen) ter bodo izpolnjevala druge pogoje na podlagi interventnega zakona.

 

  • Podaljšano čakanje na delo in višja povračila nadomestil plač: delodajalci boste lahko podaljšali delavcem ukrep čakanja na delo vse do 31. januarja 2021. Dodatno se zvišuje tudi nadomestilo povračila plače za čas čakanja na delo, pri čemer se boste delodajalci glede na izpolnjevanje pogojev odločili za sofinanciranje v višini 80 oziroma 100 %.

 

  • Višja sila: ponovno je v ukrep povračila nadomestila plače zaradi višje sile vključen tudi primer začasne ustavitve javnega prevoza. Nadomestilo plače bo v tem primeru 80 % in ne več 50 %, kot velja na podlagi Zakona o delovnih razmerjih. Ukrep velja do 31. decembra 2020.

 

  • Odlog/obročno plačilo davkov in prispevkov do dveh let: gospodarskim subjektom je zopet omogočen ukrep odloga plačila davkov ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoljuje plačilo davkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Pogoji, ki jih mora izkazovati zavezanec za davek, so blažji in enostavnejši, kot jih določa veljavni Zakon o davčnem postopku. Mogoč je tudi odlog ali obročno odplačilo za akontacije davka ali davčni odtegljaj.

 

  • Moratorij na plačevanje kreditnih obveznosti: ukrep bodo imela možnost koristiti tista podjetja, ki so se zadolžila po 12. marcu 2020, pa doslej niso izkoristila možnosti odloga, ter tudi posojilojemalci, ki bodo sklepali nove kreditne pogodbe v obdobju veljavnosti podaljšanega moratorija.

 

  • Elektronske seje skupščin in poslovodstva: sprejeta je bila tudi podlaga za izvajanje sej skupščin in poslovodstva preko interneta ob upoštevanju navedenih pogojev v zakonu.

 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) je začel veljati v soboto, 28.11.2020.

 

Več informacij in podrobnosti o ukrepih v prihodnjih dneh.