Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
20. decembra, 2017

Doneta je Odluka o članarini koja se plaća Privrednoj komori Srbije za 2018. godinu

Na sedinici Skupštine Privredne komore Srbije održanoj 18.12.2017. godine doneta je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini. Odluka o članarini za 2018. godinu detaljnija je i obuhvatnija od one po kojoj su privredni subjekti plaćali članarinu tokom 2017. godine. Ova odluka se odnosi samo na plaćanje članarine za 2018. godinu.

Osnovna novina jeste utvrđivanje članarine kao zbira fiksnog i varijabilnog iznosa. Fiksni deo je utvrđen prema veličini pravnog lica, u smislu kriterijuma iz Zakona o računovodstvu, dok će se varijabilni deo utvrđivati u procentu od prihoda (na osnovu godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu).
Proširen je krug obveznika plaćanja članarine. Naime, tokom 2017. godine članarinu nisu plaćali privredni subjekti koji su imali prihod do 20.000.000 dinara. Za 2018. godinu, ovi privredni subjekti imaće obavezu plaćanja članarine u fiksnom iznosu, dok varijabilni deo (koji zavisi od prihoda) neće utvrđivati i plaćati. Novina je i definisanje obaveze plaćanja članarine za ogranke stranih privrednih društava.
Naime, članovi Komore-pravna lica plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2016. godini, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, na sledeći način:

1) mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
2) mala pravna lica – u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
3) srednja pravna lica – u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
4) velika pravna lica – u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

Relevantan je redovan godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu i razvrstavanje na osnovu tog izveštaja (to je podatak o veličini pravnog lica koji važi za 2017. godinu). Odlukom je precizirano šta se smatra poslovnim prihodom za pojedine kategorije obveznika (banke, davaoce finansijskog lizinga, društva za osiguranje itd)

Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 godišnjeg iznosa koji se priznaje kao rashod za članarine komorama u poreskom bilansu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica. Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20 miliona RSD ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda.
Kao i do sada, članarina će se uplaćivati mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima.