Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
18. oktobra, 2016

Donet je pravilnik o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a (u primeni od 1. januara 2017)

Ministar finansija doneo je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV. Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS, broj 80/16, od 30. septembra 2016. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

Pravilnik ima dva dela, i to:

  • Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV-u (čl. 2. do 23);
  • Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV-a (čl. 24. do 41).

Pravilnikom je propisan Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period, koji se podnosi uz poresku prijavu za svaki poreski period, u elektronskoj formi, počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2017. godine.

Obrazac POPDV sadrži 13 pojedinačnih tabela sa ukupno 155 pozicija. Osnovna svrha pregleda obračuna jeste da se prikažu detalji o praktično svim aktivnostima obveznika, i to kako o prometu u zemlji i inostranstvu, tako i o nabavkama dobara i usluga u zemlji i iz uvoza, nezavisno od toga što pojedine transakcije uopšte ne utiču na obračun PDV-a niti imaju bilo kakve veze s njim (npr. iskazivanje podataka o primljenim novčanim donacijama, naknadama štete i dr.).

U pogledu vođenja evidencije, verovatno najveća novina jeste propisivanje obaveze iskazivanja podataka koji bliže uređuju dobra, odnosno usluge kao što su npr. naziv, vrsta, model, tip, količina, obim i dr. Naime, za razliku od trenutno važećih pravila, koja podrazumevaju vođenje evidencije o tzv. ulaznim i izlaznim računima, u okviru koje obveznici uglavnom iskazuju samo nazive kupaca i dobavljača, datume i elemente za obračun PDV-a (osnovicu, stopu, PDV), sada je propisana obaveza iskazivanja podataka o detaljima dobara i usluga. U mnogim slučajevima ovo rešenje je praktično nemoguće primeniti (npr. veliki trgovinski lanci i dr.). 
Pored navedenog, propisana je obaveza vođenja evidencije o mnogim transakcijama, odnosno aktivnostima, o kojima se nikada nije vodila (npr. primljene donacije, promet bez naknade koji nije oporeziv PDV-om, primanja po osnovu naknade štete itd.).

Pojedina rešenja Pravilnika o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a praktično je nemoguće primeniti, a nije ni jasna svrha, pa je realno očekivati brze izmene. Prvenstveno se misli na problematičan zahtev u pogledu iskazivanja podataka o nazivu, vrsti, modelu, količini i obimu dobara i usluga. Nadležni u Ministarstvu finansija su razumeli potrebu za korigovanjem ovog rešenja, pa se očekuju izmene i dopune pravilnika u najskorijem roku. Pored ukidanja obaveze vođenja evidencije o karakteristikama dobara i usluga (umesto toga, vodiće se evidencija o primljenim i izdatim računima, kao i do sada), moguća su još neka olakšanja.

Efekti na poreske obveznike

Usklađivanje PDV evidencija sa Pravilnikom i popunjavanje obrasca POPDV zahtevaće izmene i dopune računovodstvenog softvera kod najvećeg broja obveznika.
Pored troškova izmena i dopuna računovodstvenog softvera, nameće se i pitanje vremena potrebnog da se sve izmene sprovedu, imajući u vidu da sva neophodna prilagođavanja treba sprovesti do kraja godine.

Evidencija o PDV

Pravilnik propisuje znatno veće zahteve u pogledu podataka koje je obveznik PDV dužan da obezbedi u PDV evidencijama nego što je to slučaj sada.
Svi računi i druga dokumentacija o izvršenom prometu i drugim aktivnostima grupišu se u 13 kategorija (promet sa pravom na odbitak prethodnog PDV, oporezivi promet, promet dobara i usluga izvršen u inostranstvu, smanjenje, odnosno povećanje naknade, nabavke dobara i usluga itd.).
U okviru svake kategorije neophodno je obezbediti podatke po vrstama transakcija (npr. u okviru prometa sa pravom na odbitak prethodnog PDV posebno se iskazuje izvoz, otpremanje dobara na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, prometu dobara koja se unose u slobodnu zonu i prometu dobara unutar zone, prometu usluga u slobodnoj zoni itd.).
Shodno navedenom, Pravilnik zahteva da se svi računi i druga dokumentacija grupišu po kategorijama i u okviru svake kategorije po vrsti transakcija, a što sada nije slučaj.
Pravilnikom je propisano da evidencija o PDV treba da sadrži podatke koji do sada nisu morali biti obuhvaćeni evidencijom, kao što su podaci koji bliže određuju dobra, odnosno usluge (podaci o nazivu, vrsti, modelu, tipu, količini, obimu i dr.), o datumu nastanka poreske obaveze, odnosno ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje itd.

Pregled obračuna PDV

Na osnovu PDV evidencija, obveznik PDV je dužan da za svaki poreski period sačini pregled obračuna PDV, a na osnovu kojeg unosi podatke u poresku prijavu.
Pregled obračuna PDV se dostavlja elektronskim putem uz svaku poresku prijavu na obrascu POPDV. Oblik i sadržina POPDV obrasca propisani su Pravilnikom.
Obrazac POPDV sadrži svih 13 kategorija prometa i drugih aktivnosti za koje se vodi PDV evidencija, u okviru kojih su navedene vrste transakcija za koje se iskazuju podaci o naknadi i PDV. POPDV obrazac se podnosi uz poresku prijavu počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2017. godine.