Dohodninske spremembe v 2023
30. septembra, 2022

Dohodnina z letom 2023

Glavne spremembe Zakona o dohodnini, ki se po nujnem postopku na predlog MF in ob odobritvi vlade obravnavajo v državnem zboru, se nanašajo predvsem na:

  • višino davčnih olajšav in njihovo usklajevanje,
  • zvišuje se davčna stopnja v zadnjem 5. dohodninskem razredu s sedanjih 45 % na 50 %,
  • spreminja se ureditev plačila za poslovno uspešnost: pogoj izplačila največ dvakrat v koledarskem letu, odpravlja se možnost davčno ugodnejše obravnave dohodka iz tega naslova v višini 100 % povprečne plače delavca ter ohranja splošna višina neobdavčenega dela, to je 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji;
  • nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu bo odslej znašalo 0,20 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za vsak dan dela na domu,
  • ponovno se uvaja obdavčevanje izplačanih vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe (razen v primeru, ko družba pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu), kot dividend,
  • zvišuje se obdavčitev dohodkov iz najemnin in dohodkov iz dejavnosti, če se obdavčujejo po sistemu normiranih odhodkov.

 

Besedilo predloga zakona: Državni zbor