Najemodajalci in normirani s.p. in davki v letu 2023 Unija d.o.o.
29. septembra, 2022

Najemodajalci in normirani s.p. in davki v letu 2023

V državnem zboru po nujnem postopku teče obravnava sprememb zakona o dohodnini, ki bo vplival tudi na poslovanje podjetnikov od l. 2023.

 

Najemodajalci

Za najemodajalce se obeta:

 • davčna stopnja se iz 15 % zviša na 25 % doseženih najemnin, zmanjšanih za 10 % normiranih stroškov,
 • odpravlja se možnost, da se najemodajalec za dohodke iz oddajanja premoženja v najem odloči, da se ta dohodek všteva v letno davčno osnovo.

 

Normiranci

Za normirance ostaja davčna stopnja nespremenjena – 20 %. Tako ugotovljeni davek se še naprej šteje kot dokončen davek (se ne všteva v letno davčno osnovo z morebitnimi ostalimi dohodki). Kakšne spremembe pa lahko pričakujejo?

 

Najprej se spreminja pogoj za uveljavljanje sistema obdavčitve po normiranih odhodkih.

Prag 50.000 € letnih računovodskih prihodkov, za prag 100.000 € prihodkov pa je doslej veljal dodaten pogoj, da je zasebnik moral imeti zavarovano vsaj eno osebo za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 5 mesecev. Ta pogoj se sedaj podaljšuje s 5 mesecev na 9 mesecev. Enako ostaja, da kot ustrezno zavarovanje šteje tako zavarovanje na podlagi samozaposlitve kot tudi zaposlitev delavca (delovno razmerje).

 

Druga sprememba se nanaša na višino normiranih odhodkov.

Še za 2022 velja, da normirani odhodki znašajo 80 % dejanskih prihodkov in ne več kot 40.000 € oziroma 80.000 €, če so imeli obvezno zavarovano vsaj eno osebo za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Od leta 2023 bi naj veljalo:

 • Za tiste s.p., ki niso samozaposleni (popoldanci) in za tiste, ki nimajo zaposlenega delavca za najmanj 9 mesecev, bodo normirani odhodki znašali:
  • 40 % prihodkov, vendar ne več kot 20.000 €.
 • Za tiste s.p., ki so samozaposleni ali imajo zaposlenega delavca za najmanj 9 mesecev, bodo normirani odhodki znašali:
  • 80 % prihodkov pri letnih prihodkih do 35.000 €,
  • 40 % prihodkov pri letnih prihodkih med 35.000 € in 100.000 €, ter
  • 0 % prihodkov v primeru letnih prihodkov nad 100.000 €.

Najvišja dopustna priznana višina normiranih odhodkov tako znaša 54.000 €.

 

Izjema velja za za člana kmečkega gospodinjstva, ki se je odločilo za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti po pravilih za dohodke iz dejavnosti – ohranja se maksimalna priznana višina odhodkov na 80.000 €.

 

 

Praktični primeri:

Znesek davka v 2022Znesek davka v 2023
Popoldanski s.p. ali s.p. brez zaposlenih, letni prihodki 25.000 €1.000 €3.000 €
Popoldanski s.p. ali s.p. brez zaposlenih, letni prihodki 55.000 €3.000 €7.000 €
Samozaposleni in s.p. z zaposlenimi, letni prihodki 55.000 €2.200 €6.600 €

Vir: Vlada RS