17. februarja, 2017

Dohodnina pri oddajanju premoženja v najem

FURS je na izdal novo publikacijo – pogosta vprašanja in odgovori iz področja obdavčitev dohodkov iz najemnin, glej tukaj.
Od tovrstnih dohodkov se plača 25 % davčnega odtegljaja od 90 % davčne osnove (priznani so torej 10 % normirani stroški). Tako plačana dohodnina se šteje za dokončni davek, torej se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.
Dohodke iz najemnin je potrebno napovedati do 28.2. za preteklo leto, če so bili dohodki prejeti od nerezidentov ali od drugih fizičnih oseb, ki se ne štejejo za plačnika davka, sicer pa napovedi ni potrebno oddati, saj o izplačanih dohodkih ob samem izplačilu poročajo izplačevalci (plačniki davka). Tudi za najemnine od 1.1.2017 velja, da se davek zanje plača v 5 dneh od izplačila dohodka (neto najemnine).