Podaljšan rok za oddajo ocene škode v gospodarstvu po poplavah
22. avgusta, 2023

Dodaten rok za oddajo ocene škode v gospodarstvu po poplavah, za predplačila ostaja rok 1. september

Na pobudo gospodarstva je Ministrstvo podaljšalo rok za prijavo škode podjetij, ki so bila prizadeta v poplavah. Nov rok za prijave je do 20. septembra 2023.

Pomembno je, da podjetja, ki nameravajo za sanacijo izkoristiti predplačilo pomoči v višini do 10 % ocenjene škode, svoje prijave oddajo najkasneje do 1. septembra 2023. Če pa podjetja predplačila ne potrebujejo, imajo možnost, da prijavo škode oddajo vse do 20. septembra 2023. Ministrstvo želi opozoriti, da je nujno upoštevati določene roke za prijavo glede na potrebo po predplačilu pomoči.

Ministrstvo si prizadeva, da bi čim več prizadetih podjetij imelo možnost prijaviti ocenjeno škodo v gospodarstvu, kar bi jim omogočilo delno povračilo škode iz državnih sredstev. S tem želi prispevati k hitrejši sanaciji posledic poplav in ponovnemu zagonu dejavnosti v prizadetih podjetjih po vsej Sloveniji.

Podjetja, ki so bila prizadeta v poplavah, imajo možnost pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport prijaviti oceno škode na strojih, opremi, uničenih zalogah ter izgubi prihodkov. Tisti, ki to storijo do 1. septembra, bodo upravičeni tudi do predplačila pomoči. V primeru, da prizadeto podjetje ne uspe predložiti obrazca za oceno škode do 1. septembra 2023, lahko to storijo najpozneje do 20. septembra 2023, vendar v tem primeru ne bodo upravičeni do predplačila pomoči.

Škodo na poslovnih stavbah morajo podjetja prijaviti neposredno pri svoji občini.