Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
21. oktobra, 2013

Dobropisi in naknadni računi

Nekaterim podjetjem in podjetnikom delajo preglavice računi in dobropisi, ki jih je potrebno izstaviti v zvezi z dobavami blaga in opravljenimi storitvami iz preteklosti (še posebej, ker imamo s 1.7.2013 uveljavljeno višjo davčno stopnjo), zato pojasnjujemo davčna pravila v zvezi s tem.

Ali lahko danes izdamo/prejmemo račun z obračunanim DDV po starih stopnjah, torej z 20 oz. 8,5% DDV?

 

Da, vsekakor, če se tak račun nanaša na obdavčljive dogodke, ki so se zgodili pred 1.7.2013. Recimo da je monter premalo zaračunal montažo, ki jo je opravil dne 20.5.2013. Ker je njegova dobava bila opravljena v času, ko so veljale stare stopnje davka, bo tudi njegov »poračun« izstavljen s starimi stopnjami, četudi bo datum izdaje računa konec oktobra. Če bo izstavil račun danes za premalo zaračunano montažo, ki jo je opravil maja in julija, bo za tisti del montaže, ki jo je opravil maja, zaračunal DDV po stari, to je nižji stopnji DDV, tisti del storitve, ki jo je opravil julija, po po novi, torej 22 % stopnji, saj je opravil dve ločeni storitvi. V primerih naknadnega zaračunavanja opravljenih dobav blaga in storitev je treba biti še posebej pozoren, če gre za zaračunavanje »pozabljenega zneska«, saj v teh primerih sledi še obračun zamudnih obresti za prepozno plačan davek.

Dobropisi in bremepisi vedno popravljajo prvotno izdan račun. Če danes izstavimo dobropis (zaradi naknadnega popusta, reklamacije kvalitete in iz drugih razlogov), je datum izstavitve dobropisa današnji, vendar ker dobropis popravlja obdavčljivi dogodek iz časa pred 1.7., se v njem uporabijo stare davčne stopnje. Enako pravilo velja za izdajo storno računa, prav tako za tiste domače dobave, ki so bile sicer opravljene po 1.7., vendar plačane z avansom pred tem datumom. Napisali smo domače dobave zato, ker so pravila za nastanek obdavčljivega dogodka pri pridobitvah blaga iz držav članic EU nekoliko drugačna, DDV pa se vedno obračunava po tisti stopnji, ki je veljala na dan nastanka obdavčljivega dogodka. Od izvršenih predplačil za pridobitev blaga znotraj Unije obveznost za obračun DDV ne nastane, zato se pri pridobitvah blaga, čeprav so avansirane, uporabljajo drugačna pravila.

Ali je »zelo« narobe, če kljub avansu pred 1.7.2013 celotno dobavo obračunamo po novih, višjih davčnih stopnjah? Odgovarjamo, da tako ravnanje ni pravilno, pa četudi bo izdajatelj računa plačal v državni proračun več davka kot bi ga, če bi tako dobavo pravilno obračunal (za avansirani del po starih nižjih davčnih stopnjah in za preostali del po novih višjih stopnjah). Problem nastane še pri prejemniku računa, ki je davčni zavezanec, saj mu je zaračunan davek preveč (neupravičeno). Neupravičeno zaračunan davek ni odbitni DDV, dodatno pa ni priznan strošek v letnem obračunu davka od dobička.

Kako pravilno izstaviti dobropis za letni superrabat ali letni bonus?

 

Kdaj je dosegel kupec pogoje, ni toliko pomembno, kot je pomembno, da se dobropis nanaša na vse opravljene dobave blaga in storitev v določenem obdobju. Za te primere je DURS podal jasen odgovor v pojasnilu številka  4230-360780/2013-3 01-620-05, ki ga citiramo: »Na dobropisu, ki se bo nanašal na vse dobave, opravljene v letu 2013, je treba navesti stopnjo DDV, ki je bila izkazana na računih, na katere se bo popravek nanašal. Če so predmet dobropisa količinski popusti za obračunska obdobja, ki se nanašajo na dobave, ki bodo opravljene v letu 2013, je treba na dobropisu ločeno navesti dobave, opravljene v obdobju od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, za katere je bila uporabljena stopnja DDV, ki je veljala pred 1. 7. 2013 in ločeno dobave, opravljene v obdobju od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013, za katere se je uporabila stopnja DDV, ki velja od vključno 1. 7. 2013 dalje. Na dobropisu je treba navesti vse številke računov, na katere se ta dobropis nanaša, saj mora biti na izdanem dobropisu nedvoumno izkazana povezava med prvotno izdanim računom in dobropisom. Povezava med prvotno izdanim računom in dobropisom pa ni nedvoumno izkazana, če je na dobropisu navedeno samo obdobje dobave, brez navedbe številk računov, ki se nanašajo na dobave v tem obdobju.«

Pripravila: Kristinka Vukovič