Če ste v letu 2020 prejeli naslednje vrste dohodkov, ste dolžni o njih poročati davčnemu organu:

  • dividende iz tujine,
  • prodaja poslovnih deležev/delnic/drugih instrumentov,
  • zaprtje družb,
  • najemnine od fizičnih oseb ali iz tujine,
  • obresti od fizičnih oseb ali iz tujine,
  • podaritev kapitala otroku ali zakoncu.

V vseh navedenih primerih morajo o transakcijah poročati fizične osebe same.

Če je davčni zavezanec v zvezi z vrednostnimi papirji, drugimi deleži in investicijskimi kuponi v preteklem letu opravil več kot deset transakcij (pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu), davčni zavezanec napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve navedenih vrst kapitala vloži v elektronski obliki (preko eDavkov).

Kapitalski dobički so obdavčeni po cedularni dokončni stopnji 27,5 %, pri čemer je pri najemninah mogoče upoštevati še normirane ali dejanske stroške za znižanje davčne osnove. V primeru odsvojitev kapitala (prodaja, darilo, zaprtje družbe), se davčna stopnja lahko razlikuje od 27,5%, saj je vezana na leta imetništva kapitala.

Dohodnino od dobička iz kapitala ugotovi davčni organ z odločbo na podlagi napovedi davčnega zave­zanca. Med letom plačana dohodnina se šteje za akontacijo dohodnine.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.