Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
9. februarja, 2021

Do konca februarja rok za poročanje o kapitalskih dobičkih za fizične osebe

Če ste v letu 2020 prejeli naslednje vrste dohodkov, ste dolžni o njih poročati davčnemu organu:

  • dividende iz tujine,
  • prodaja poslovnih deležev/delnic/drugih instrumentov,
  • zaprtje družb,
  • najemnine od fizičnih oseb ali iz tujine,
  • obresti od fizičnih oseb ali iz tujine,
  • podaritev kapitala otroku ali zakoncu.

V vseh navedenih primerih morajo o transakcijah poročati fizične osebe same.

Če je davčni zavezanec v zvezi z vrednostnimi papirji, drugimi deleži in investicijskimi kuponi v preteklem letu opravil več kot deset transakcij (pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu), davčni zavezanec napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve navedenih vrst kapitala vloži v elektronski obliki (preko eDavkov).

Kapitalski dobički so obdavčeni po cedularni dokončni stopnji 27,5 %, pri čemer je pri najemninah mogoče upoštevati še normirane ali dejanske stroške za znižanje davčne osnove. V primeru odsvojitev kapitala (prodaja, darilo, zaprtje družbe), se davčna stopnja lahko razlikuje od 27,5%, saj je vezana na leta imetništva kapitala.

Dohodnino od dobička iz kapitala ugotovi davčni organ z odločbo na podlagi napovedi davčnega zave­zanca. Med letom plačana dohodnina se šteje za akontacijo dohodnine.