Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
13. marca, 2020

Do kakšnega nadomestila boste upravičeni, če boste v naslednjih dneh oz. tednih ostali doma?

Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep, s katerim se bodo v ponedeljek začasno (predvidoma za 14 dni) zaprla vrata vzgojno-izobraževalnih ustanov, kamor sodijo vrtci, šole in univerze. Izjema so vzgojno-izobraževalne ustanove, ki delajo z mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki jih v te ustanove napoti sodišče ter posamezne organizacijske enote vrtcev in šol, ki ostajajo odprte za nujne primere. Zato bo veliko staršev naslednji teden zaradi varstva otrok ostalo doma. Postavlja se vprašanje, do kakšnega nadomestila bodo upravičeni starši, ki bodo zaradi te izjemne situacije ostali doma in nimajo možnosti opravljanja dela od doma.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače.

Po pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se lahko začasno zapiranje vzgojno-izobraževalnih ustanov zaradi zmanjšanja širjenja korona virusa šteje kot višja sila. Vendar pa je pri tem potrebno upoštevati vsako posamično situacijo posebej, torej starost otroka, možnost zagotovitve varstva s strani drugega starša ali na drug ustrezen in primeren način, možnost drugačne razporeditve delovnega časa delavca.

Kakšna pa je višina nadomestila oziroma plače v ostalih primerih odsotnosti delavca v tem času?

  • čakanje na domu iz poslovnih razlogov: 80 % nadomestilo plače v breme delodajalca (predvidena sprememba na podlagi še ne potrjenega interventnega zakona)
  • delo na domu: 100 % plača v breme delodajalca
  • »preventivno« delo na domu: 100 % plača v breme delodajalca
  • odrejeno delo na domu zaradi izjemnih okoliščin: 100 % plača v breme delodajalca
  • zboleli in potrjeno okuženi z virusom: 90 % nadomestilo plače v breme ZZZS

Predvideni pa so tudi dodatni ukrepi na podlagi Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki je pripravljen na sprejem po nujnem postopku v Državnem zboru.