27. oktobra, 2020

Digitalna transformacija podjetja UNIJA d.o.o.

Kratek opis operacije in njeni cilji

Operacija digitalna transformacija bo podjetju Unija d.o.o. omogočila vlaganja v digitalizacijo odnosa in izkušnje podjetja z naročniki in svetovalnimi partnerji, v digitalizacijo procesov zajema, prenosa in knjiženja dokumentov, dvig digitalnih kompetenc, uvedbo inovativnih digitalnih storitev ob vpeljavi novega digitalnega poslovnega modela ter z razvitimi podatkovno analitičnimi rešitvami okrepiti svoj položaj na obstoječih trgih in pridobiti nove, predvsem stroškovno občutljive stranke na novih trgih. Z digitalno transformacijo bo podjetje prešlo na polno digitalizacijo temeljnih procesov poslovanja in se prilagodilo COVID-19 razmeram ter zvišalo dodano vrednost na zaposlenega. V okviru operacije bosta izvedena dva ključna ukrepa: 1. vzpostavitev enotne digitalne vstopne točke z digitalnim večkanalnim zajemom digitaliziranih dokumentov brez osebnih stikov s strankami in s pametno prepoznavo vrste dokumentov ter pametnim krmiljenjem digitaliziranih; 2. uvedba novega poslovnega modela pametnih storitev svetovanja z več dodane vrednosti za stranke na podlagi podatkovnih analitičnih rešitev dokumentacije poslovanja. Z njima bo podjetje hkrati vplivalo na varstvo okolja. V operacijo bodo vključeni tako vodstvo kot zaposleni, saj je cilj digitalna preobrazba podjetja tako na področju človeških virov kot procesov poslovanja.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.