Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
22. marca, 2018

Delodajalci pravočasno obvestite vaše zaposlene o odmeri letnega dopusta – rok do 31. 3.

Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) morate delodajalci svoje delavce, najkasneje do 31. 3., pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. To lahko storite tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca. V obvestilu mu sporočite, kako je opredeljen njegov letni dopust, oziroma, koliko dni letnega dopusta mu pripada.

Pri odmeri letnega dopusta morate upoštevati določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), panožne kolektivne pogodbe, splošne akte podjetja in pogodbo o zaposlitvi delavca. S pogodbo o zaposlitvi, delavec tudi pridobi pravico do letnega dopusta.

Na podlagi zakonskih določb, pa morate kot delodajalec, upoštevati še:

 • minimalni letni dopust
 • dodatni letni dopust,
 • pravico do celotnega letnega dopusta,
 • pravico do sorazmernega dela letnega dopusta.
Letni dopust vsaj štiri tedne

Zakon določa, da delavec, četudi dela skrajšan delovni čas, ima pravico do letnega dopusta, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, v posameznem koledarskem letu. Minimalno število dni letnega dopusta, pa je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Kot primer:

 • če opravlja delo šest dni na teden, mu pripada najmanj 24 ni letnega dopusta,
 • če opravlja delo pet dni na teden, mu pripada najmanj 20 dni letnega dopusta,
 • če opravlja delo štiri dni na teden, mu pripada najmanj 16 dni letnega dopusta,
 • če opravlja delo tri dni na teden, mu pripada najmanj 12 dni letnega dopusta.
Način izrabe letnega dopusta

Letni dopust se določa in izrablja na delovne dni in ne po delovnih urah. Kot dan letnega dopusta se šteje vsak dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri vas določen kot delovni dan za posameznega delavca. Ta določba pride v poštev predvsem v primerih, kadar delovni čas ni enakomerno razporejen.

V odmero letnega dopusta se ne morajo šteti:

 • prazniki in dela prosti dnevi,
 • odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe,
 • drugi primeri opravičene odsotnosti.
Izraba letnega dopusta

Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, pri čemer mora en del trajati najmanj dva tedna. Kot delodajalec lahko od delavca zahtevate, da načrtuje izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Zakon sicer določa, da je ste kot delodajalec dolžni delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z vami do 30. 6. naslednje leto. Vendar je smiselno, da se letni dopust porablja sproti.

Za več informacij v zvezi z letnimi dopusti se lahko obrnete na nas preko elektronske pošte info@unija.com

ALI STE VEDELI, DA preko mobilne aplikacije Unija App lahko zaposleni vidijo koliko letnega dopusta še imajo, zaprosijo za dopust in imajo pregled nad podatki v vezi z njihovo zaposlitvijo? Preverite tukaj.