29. oktobra, 2020

Delodajalci, ne pozabite na vložitev vloge za čakanje na delo in višjo silo – najkasneje do konca tedna

Vsi tisti delodajalci, ki ste delavce zaradi nezmožnosti zagotavljanja dela v mesecu oktobru napotili na začasno čakanje na delo, morate vlogo za uveljavljanje nadomestila s strani Zavoda za zaposlovanje vložiti najkasneje do 1.11.2020. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) namreč omogoča vložitev vloge za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo za nazaj, in sicer od 1. oktobra 2020 dalje, če delodajalec vloži vlogo najkasneje v 8 dneh od uveljavitve zakona (ZZUOOP je stopil v veljavo 24.10.2020). Delodajalec mora imeti na dan vložitve vloge poravnane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih pobira davčni organ, in zoper njega ne sme biti uveden postopek stečaja ali likvidacije.

Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20  odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Enaki roki veljajo tudi za ukrep odrejene karantene za mesec oktober in za primer višje sile – obveznosti varstva otrok (ker je bila otrokom do vključno 5. razredna osnovne šole odrejena karantena), pri čemer se lahko navedeno nadomestilo uveljavi tako za mesec september kot tudi oktober 2020.

 

Vloge se oddajo v elektronski obliki preko Portala za delodajalce, pri čemer delodajalci ne smejo pozabiti na izpolnjevanje vseh pogojev in obvezne priloge.

 

Več o ukrepih, ki jih prinaša peti protikorona zakon si lahko preberete v zavihku proti korona ukrepi.