Delodajalci, ne pozabite, da 1. januarja 2020 začnejo veljati nova določila vezana na izplačilo minimalne plače v Republiki Sloveniji. Višina minimalne plače za delo opravljeno v letu 2020 bo tako znašala 940,58 evrov bruto.

Poleg tega pa bodo iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki, do katerih so upravičeni delavci (dodatek za nadurno delo, popoldansko delo, nočno delo, dodatek za delovno dobo….), pa tudi del plače za delovno uspešnost (stimulacija), poslovna uspešnost in vsa povračila stroškov. To pomeni, da je edini element minimalne plače osnovna plača delavca.

Če osnovna plača delavca ni določena najmanj v višini minimalne plače, pomeni, da bo potrebno pri vsakem izplačilu plače doplačati še razliko do višine minimalne plače. To velja tudi, če je osnova plača delavca določena v tarifni prilogi zavezujoče kolektivne pogodbe in je le-ta nižja od 940,58 evrov bruto. Vsi dodatki, kot je nadurno ali nočno delo, pa se kljub temu obračunajo od osnovne plače delavca.

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo.