Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
4. januarja, 2021

Delodajalci lahko uveljavljate povračilo sredstev za nakup hitrih antigenskih testov

Pravne ali fizične osebe, ki imate status gospodarske družbe, samostojnega podjetnika ali zadruge, lahko uveljavljate povračilo sredstev za izvedo hitrih testov. Višina povračila je 40,00 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Vsi, ki boste koristili sredstva, ste odgovorni za namensko porabo le-teh in jih lahko namenite le za izvedbo testiranja zaposlenih. Testiranje lahko izvedejo samo izvajalci zdravstvene dejavnosti, odvzem brisa pa morajo opraviti zdravstveni delavci oziroma osebe, ki delajo pri izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa.

Do pomoči za izvedbo hitrih testov ne boste upravičene osebe, ki ne izpolnjujete obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če imate na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti ali druge denarne davčne obveznosti v višini večji od 5.000 eurov.

Za navedeno upravičenje morate upravičenci najkasneje do 30.1.2021 predložiti izjavo preko informacijskega sistema eDavki.