Delodajalci lahko v okviru programa »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih«, pridobite 5.000 EUR subvencije za zaposlitev brezposelne osebe, mlajše od 30 let. Program je namenjen spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, s ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnostih mladih oseb.

Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe ter ste vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije in imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih. Rok za oddajo ponudbe je 31. 7. 2019 do 14.45 oz. do objave obvestila o zaprtju povabila. Oddaja je možna zgolj v elektronski obliki.
Višina subvencije

Delodajalci lahko pridobite subvencijo v višini 5.000 EUR, če z mladim iskalcem zaposlitve sklenete pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Ta možnost je na voljo že takoj po prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve (do sedaj je veljalo, da mora biti oseba v evidenci iskalcev zaposlitve prijavljena najmanj 3 mesece). Subvencija je izplačana v dveh delih – prvi del po zaposlitvi, drugi del pa po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.

Višina subvencije Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
5.000,00 EUR s polnim tedenskim delovnim časom 40 ur na teden
sorazmerno manj s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden
sorazmerno manj s krajšim tedenskim delovnim časom, za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajšim delovnim časom, vendar ne manj kot 20 ur na teden.
Potek postopka:
  1. objava prostega delovnega mesta pri Zavodu za zaposlovanje RS,
  2. postopek izbire kandidata,
  3. oddaja ponudbe na javno povabilo,
  4. podpis pogodbe o dodelitvi subvencije z Zavodom za zaposlovanje RS in
  5. podpis pogodbe za nedoločen čas z izbranim mladim iskalcem zaposlitve.