Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
19. oktobra, 2020

Delo od doma – napotki za delo izven prostora delodajalca

Občasno ali stalno delo od doma oziroma izven prostorov delodajalca postaja nova realnost za marsikaterega delodajalca. Poleg samega dejanskega opravljanja dela mora delodajalec upoštevati kopico pravnih predpisov, da se delo od doma ustrezno pravno uredi.

V tem delu sta najbolj pomembni uskladitev z delovnopravno zakonodajo in uskladitev z vidika varstva pri delu.

Delo od doma je lahko praktična rešitev v času porasta primerov okužb, pa tudi ob drugih priložnostih, saj omogoča da delavec še vedno opravlja normalen obseg dela, delodajalec pa s tem zmanjšuje tveganje okužb. Ta sodobna vrsta opravljanja dela omogoča lažje usklajevanje privatnega in službenega življenja in kaže na delodajalčevo prilagodljivost.

Delo od doma ni le pravno vprašanje, ampak odpira pomembne socialno-psihološke dileme.

Delo od doma ima tako pozitivne kot negativne učinke na delodajalce in delavca. Delavec si lažje organizira čas, manj časa rabi za pripravo na delo, lažje usklajuje družino in delo, vendar pa so v domačem okolju tudi dejavniki, ki so lahko zelo moteči. Tudi delodajalec lahko opazi, da je v samem delu več napak zaradi šumov v komunikaciji ali pa težjega načina komuniciranja. Problem je tudi socialni vidik na delovnem mestu oziroma pomanjkanje le-tega pri delu od doma.

Ima pa tak način dela tudi pozitiven vpliv na okolje zaradi zmanjšanja prometa, manj obremenjenosti na kritične infrastrukture, nižje bivanjske in poslovne stroške itd. S tem lahko povezujemo tudi nižje stroške delodajalca v primeru prevoza na delo. Vendar pa je treba poudariti, da nekateri dejavniki, kot so varnost in zdravje pri delu ter zagotavljanje delovnih sredstev, predstavljajo precejšen izziv za delodajalce.

Pri urejanju domače pisarne delodajalci in delavci upoštevajte priporočila v zvezi s pravilno postavitvijo domače pisarne, torej postavitev mize in stola, računalnika, miške in tipkovnice, glasnost, osvetljenost in temperaturo prostora, ter psihosocialne vidike dela od doma.

Tako delodajalec kot delavec imata iz naziva dela od doma nekatere dodatne naloge oziroma obveznosti, ki so naštete v naslednji tabeli.

 

OBVEZNOSTI DELODAJALCA OBVEZNOSTI DELAVCA
  • Skleniti ustrezno pogodbo, ki določa kraj opravljanja dela.
  • Obvestiti inšpektorat za delo o nameravanem organiziranju dela na domu.
  • Zagotoviti nadomestilo za uporabo lastnih sredstev.
  • Upoštevati pravila in smernice varnosti in zdravja pri delu.
  • Delavcu omogočiti redne krajše in daljše odmore med delom, ki naj bodo sestavni del delovnih nalog na delovnem mestu na domu.
Delavec mora v skladu z zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu in v skladu z navodili delodajalca pravilno uporabljati delovno opremo in druga sredstva za delo vključno z varnostnimi napravami ter osebno varovalno opremo. Pri opravljanju dela pa upoštevati navodila delodajalca in se izobraževati (po potrebi).