Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
11. maja, 2016

Davek od dobička pravnih oseb

Aprila je finančno ministrstvo razgrnilo predloge ukrepov za zagotavljanje strukturnega uravnoteženja javnih financ, med katere je na prvo mesto uvrstilo zvišanje davčne stopnje za obdavčitev dobička pravnih oseb.

Namesto dosedanjih 17 % bi naj po predlogu MF pravne osebe plačevale davek po stopnji 20 %, s čimer si obeta letno med 90 in 100 mio več pobranega davka. Za osvežitev spomina, kako smo davek plačevali v preteklosti, smo pripravili naslednjo preglednico:
Davek od dobička pravnih oseb Davčna stopnja %
plan MF za 2017 20
2013-2016 17
2012 18
2010-2011 20
2009 21
2008 22
2007 23
1995 -2006 25
Iz predloga je moč razbrati tudi, da se planira uskladitev določb ZDDPO-2 in ZDoh-2 z veljavno zakonodajo – ukinitev olajšave za donacije političnim strankam in črtanje ugodnosti glede družb tveganega kapitala, prav tako pa davčno nepriznavanje amortizacija dobrega imena v ZDDPO-2. Drugi posegi (npr. v davčne olajšave) niso bili razgrnjeni.
Po posvetu z različnimi krogi ministrstvo pripravlja končne predloge, ki jih naj na vladi obravnavali junija ter predložili v proceduro v Državnem zboru v začetku julija. O končnih predlogih in poteku sprejema sprememb zakona vas bomo sproti obveščali.