Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
3. decembra, 2020

Davčni zavezanci lahko na podlagi PKP6 zopet koristite odlog oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti

V sprejetem sklopu ukrepov PKP6 je davčnim zavezancem zopet dana možnost odloga oziroma obročnega plačila davčnih obveznosti. Davčni organ namreč lahko dovoli odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije (prvi odstavek 67. člena ZIUOPDVE).

Odlog oziroma obročno plačilo se tako lahko odobri za vse davčne obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, ne glede na to, v kakšni obliki se plačujejo (kot končni davek, akontacije davka ali davčni odtegljaj). Na podlagi PKP6 se lahko davčnim zavezancem ugodi tudi plačilna ugodnost za neplačane prispevke (za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo).

Za čas odloga plačila ali obročnega plačila se ne zaračunajo obresti. Velja pa izpostaviti, da v primeru zamude plačila posameznega obroka (z dnevom zapadlosti), zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki. Prav tako bodite pozorni tudi na navedbo pravilne reference za plačilo neplačanih obveznosti, kot ta izhaja iz odločbe o odobritvi odloga ali obročnega plačila davčnih obveznosti.

Vlogo za odlog ali obročno plačilo davčnih obveznosti lahko oddate:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, in ne kot priloga k obračunu ali
  • po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer ste vpisani v davčni register.

 

Ukrep praviloma velja do 31. decembra 2020, z možnostjo podaljšanja.